Vill Du veta mer om SÖRAB-
kommunernas avfallsplan?

Då har du kommit rätt!
Kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna har i samarbete med SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan. Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen i kommunerna fram till år 2020.

På den här webbsidan kan du följa kommunernas arbete i strävan att nå målen i avfallsplanen. Du kan också finna de underlag som ligger bakom avfallsplanen, våra årliga handlingsplaner och rapporter från genomförda åtgärder.


Nyheter

Nyhetsbrev maj 2016 - 513 varv runt jorden på kommuninvånarnas matavfall

Läs mer »Nyhetsbrev 2015 - Kommunerna ska ta över insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar

Läs mer »Nyhetsbrev juni 2013 - Propositionen om avfall försenas

Läs mer »Kungörelse: Förslag till delmål för 2016

Läs mer »