Avfallsplanen och bakomliggande dokument 

Avfallsplanen med bilagor
Antagen plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle.pdf
Bilaga 1 a Nulägesbeskrivning.pdf
Bilaga 1 b Rapport Verksamhetsavfall.pdf
Bilaga 2 Resurser.pdf
Bilaga 3 Anläggningar för återvinning och bortsakffande av avfall.pdf
Bilaga 4 Omvärldsbeskrivning.pdf
Bilaga 5 miljökonsekvensbeskrivning.pdf
Bilaga 6 Uppföljning av tidigare avfallsplaner.pdf
Bilaga 7 Nedlagda deponier.pdf
Bilaga 8 ordlista.pdf
Bilaga 9 aktuella uppgifter till länsstyrelsen.pdf

 

 

Supplement till Avfallsplanen:

Supplement till Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 - delmålspreiod 2013-2016 (samlat dokument)

Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012

Bilaga 2 Rapporter mm

Bilaga 3 Samrådsredogörelse

Bilaga 4 Målens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan

Översiktlig bedömning av måluppfyllelse 2009-2012


Avfallsplanen i kortformat
Kortversion Avfallsplanen - med delmål 2012 (pdf)
Kortversion Avfallsplanen - förslag delmål 2016 (pdf)

Projektplan
Projektplan Avfallsplan fastställd 070604 _2_.pdf

Kommunikationsplan
Aktuell:

Kommunikationsplan SÖRAB avfallsplan 2014

Tidigare delmålsperioder:

Kommunikationsplan SÖRAB 2009

Kommunikationsplan SÖRAB avfallsplan 071022.pdf

Hushållens syn på avfallshanteringen i framtiden- kvantitativ studie
Hushållens syn på vad som är viktigt i framtiden kvantitativ studie -07.pdf
Rapport Bilaga Fig 1-14.pdf
Småhus dec 07.pdf
Flerbostshus dec 07.pdf
Avfall kvalitativ -07.pdf

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår