Arbetet mot en gemensam avfallsplan?

Under våren 2007 påbörjades arbetet med att ta fram en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna. Att ha en gemensam syn på hur avfallet ska delas upp, vilken avfallsbehandling vi ska ha och vilka ambitionsnivåer som kan gälla i vårt område ger större möjlighet att uppnå de miljövinster som vi vill åstadkomma och en starkare kraft i detta arbete. Nedan de fördelar som vi såg med en gemensam avfallsplan.

 

 • Gemensam syn på avfallsfrågan i en storstadsregion med en halv miljon människor.
 • Gemensamma mål för avfallshanteringen till år 2020.
 • Ett aktivt planeringsinstrument för kommunernas avfallshantering.
 • En anpassad plan till nuvarande regler samt befintliga och nya nationella, regionala och lokala miljömål.
 • Vara motorn i att det vi bestämt oss för om avfallshantering verkligen genomförs.
 • Rationell och kostnadseffektiv avfallshantering.

   

  Ett gediget arbete påbörjades och innebar ett antal möten och workshops där målen för 2020 formulerades och delmål till 2012 bestämdes. För att få ett bättre underlag vid formuleringen av målen lät vi genomföra 1350 telefonintervjuer med kommuninvånare. De intervjuade fick svara på frågor om källsortering av avfall, utsortering av matavfall, attityder till framtida avfallshantering, återanvändning, kostnader samt vilket förtroende man har för SÖRABs och kommunernas avfallshantering.  

   

  När målen var formulerade hölls samrådsmöten i alla kommuner och på regional nivå. Bland annat träffade vi hyresgästföreningar, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, villaägarföreningar, entreprenörer, företagare, förpacknings- och tidningsinsamlingen, naturskyddsföreningen, handikapporganisationer, andra förvaltningar inom kommunenerna, planerare och politiska partier samt företrädare för angränsande kommuner. Totalt blev det 38 samrådsmöten och 20 skriftliga samrådssvar. Därefter var det dags att sammanställa alla samrådssvar och formulera det slutgiltiga dokumentet. Dokumentet antogs därefter i samtliga kommuners nämnder och kommunfullmäktige men även i SÖRABs styrelse. I februari 2009 antogs avfallsplanen i den sista kommunfullmäktige.

 • Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

  Jag förstår