Avfallsplanen

Varje kommun ska ha en avfallsplan. I detta fall har de nio SÖRAB-kommunerna tillsammans tagit fram en plan. Den beskriver hanteringen av avfallet och riktar sig till de individer som bor och arbetar inom kommunerna. Personer som lever i andra kommuner i Sverige och Europa kan också dra nytta av planen genom att få del av de vinster som vårt arbete leder till.   

En avfallsplan är kommunens styrdokument för avfallshantering. Avfallsplanen ska beskriva vilka mål kommunen har för avfallshanteringen men också hur man ska nå målen.    

Varför ska flera kommuner ha en gemensam avfallsplan? 

Vi bor och verkar i en tätbefolkad region där vi inte upplever några kommungränser. Med en gemensam bild av sophanteringen agerar kommunerna på ett likartat sätt och kan hjälpa varandra att nå målen.   

Avfallsplanens mål

Avfallsplanen innehåller 8 mål till år 2020 och ett övergripande mål. Arbetet med att nå målen delas tidsmässigt in i tre faser. År 2012, år 2016 och år 2020. Den första delmålsperioden finns redovisad i "Uppföljning av delmål 2009-2012". Delmål för den andra fasen, 2015, finns i menyn till vänster under de olika målen. Delmål för den sista fasen, 2020, är desamma som de totala målen, slutmål för innevarande avfallsplan.

Samarbetet mellan kommunerna och SÖRAB

Samarbetet mellan kommunerna och SÖRAB har skett genom den så kallade kontaktmannagruppen. Den består av två tjänstemän från varje kommun, en från avfallsavdelningen och en från miljö- och hälsoskyddsavdelningen, samt personal från SÖRAB. Kontaktmannagruppen träffas ett antal gånger per år. I och med avfallsplanearbetet räcker inte detta till utan ett antal arbetsgrupper har bildats för att arbeta med specifika delmål.  

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår