1. Människan i centrum

År 2020 ska avfallshantering utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla planens mål. Insamling och behandling ska vara anpassad så att arbetsmiljön för dem som hanterar avfallet är god.

År 2016 ska:

  • avfallshanteringen vara en självklar del i kommunens planarbete vid ny- och ombyggnation, för att i tidigt skede säkerställa ytor och funktion av avfallshanteringen,
  • det finnas en handlingsplan för åtgärder av de arbetsmiljöproblem som kartlades 2009,
  • minst 80 procent av hushållen anse sig ha tillgång till tillfredsställande insamlingssystem för hushållsavfall,
  • metoder vara etablerade för fortlöpande återkoppling till hushåll rörande resultat av insamling samt dess miljönytta,
  • återvinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år 2012.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår