6. Öka materialåtervinningen


År 2020 ska minst 50 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.

Det innebär att minst 50 procent av hushållsavfallet ska återvinnas genom materialåtervinning, inklusive biologisk behandling. Varje verksamhet ska källsortera så att minst ett avfallsslag kan materialåtervinnas.

Det innebär också att minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker ska återvinnas genom biologisk behandling. Resterna vid behandlingen ska vara så rena att de går att återföra till åker- eller skogsmark.

    År 2016 ska:
  • minst 45 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall,
  • högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i säck- och kärlavfallet, 
  • minst 30 kg matavfall per invånare och år samlas in,
  • allt insamlat matavfall från hushåll, storkök, restauranger och livsmedelsbutiker omhändertas så att växtnäring tas tillvara, 
  • materialåtervinningsmöjligheterna för grovavfall vara bättre jämfört med år 2012.

 

 

Omräkning av procent till kg

2020 ska 50 procent materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling. Det är då rimligt att sikta mot 45 procent till 2016. År 2011 var materialåtervinningen 38 procent. De resterande 7 procenten motsvarar 35 kg. Således ska 35 kg/invånare och år materialåtervinnas utöver det som materialåtervinns idag.

Hur detta ska ske följer delmålen:

Delmål 6.2 - år 2016 ska högst 30 kg förpackningar och returpapper per invånare och år finnas i säck- och kärlavfallet. Enligt plockanalys låg ca 50 kg förpackningar i säck- och kärlavfallet 2012. Om vi minskar mängden till 30 kg så har vi ökat materialåtervinningen med 20 kg.

Delmål 6.3 - år 2016 ska minst 30 kg matavfall per invånare samlas in. 2012 samlades det in ca 16 kg matavfall. Om vi ökar insamlingen till 30 kg så har vi ökat materialåtervinningen med 14 kg. Detta innebär att vi komer upp i ca 35 kg ökad materialåtervinning, samt att målen blir lättare att följa upp genom plockanalys.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår