Övergripande mål   

År 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

Som grund vid framtagandet av de övergripande målen finns EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan, som är vägledande för hur avfall ska behandlas. Avfallstrappan innebär att i första hand ska avfallets mängd och farlighet minska. Därefter ska man återanvända avfall i så hög grad som möjligt. Om avfallet inte går att återanvända ska det materialåtervinnas. Till detta räknas även biologisk behandling av organiskt avfall. Därefter ska avfallet energiutvinnas (förbrännas och energin i avfallet tas omhand). Om man inte kan behandla avfallet på något annat sätt så är det slutligen deponering av avfallet som är det sista sättet att omhänderta avfall.

EUs avfallstrapp

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår