Visionen för år 2020

Det är nu år 2020. Vi blickar tillbaka mot 2008 då kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna beslutade om en gemensam avfallsplan med gemensamma mål. Vi har fått en ny syn på avfall. Visst används fortfarande huvuddelen av avfallet i regionens fjärrvärmeproduktion och för att generera el, men över hälften av hushållsavfallet återvinns som material.

Genom all den information och feedback som vi har kunnat ge hushållen sorterar vi nu nästan alla förpackningar, tidningar och annat som går att ha särskild insamling av. Över nittio procent av invånarna svarade vid den senaste enkäten att vi har en bra eller mycket bra kundanpassning av systemen. Medvetenheten om miljönyttan är stor och det är helt okej att sortera. Valfriheten i systemen är stor. Man kan välja den service som man vill ha och var och en betalar för de tjänster man väljer. Här finns ett ”smörgåsbord” att välja på. Det har tidvis sett olika ut i olika kommuner, men vi har tagit idéer från varandra och tävlat med varandra och oss själva för att nå målen.

I samhällsplaneringen är ”plats för avfall” en fråga som är lika angelägen som vatten och avlopp och energiförsörjning. Platser för avfallsanläggningar finns med i översiktplaner och hanteras i alla detaljplaner. I ett nätverk träffas planerare i kommunerna och avfallshandläggare tillsammans hos SÖRAB.

Att sortera ut matavfall har blivit vanligt. Vem vill inte vara biogastronom? Det vill både storkök, restauranger, butiker men också många enskilda hushåll. Det finns många olika sätt att samla in, men man kan också kompostera själv hemma om man vill. Vi har fått en biogasanläggning i regionen där vi kan producera fordonsbränsle, så nu går både kollektivtrafik och sopbilar på biogas. Men ännu är det svårt att få gasen att räcka till privatbilar vars ägare efterfrågar klimatneutralt bränsle. Biogödseln har väldigt hög kvalitet. Den är certifierad och väldigt populär. Allt återvinns idag hos lantbrukarna i Roslagen, vilka också levererar mycket livsmedel till regionen.

Matavfallsmängderna är inte lika stora som vi trodde när vi gjorde planen. Väldigt många har förstått att den största klimatnyttan uppnås om vi lagar lagom med mat och äter upp. Det gäller såväl de offentliga köken i skolor och äldreboenden som andra storkök och restauranger.

Den nya synen på avfall har också spillt över på företagen i regionen. De är också med. Sortering är nu vardag, och vår nya energianläggning i regionen försörjs helt med noga sorterat avfall.

På anläggningen på Löt deponeras väldigt lite. Här tvättas och behandlas istället förorenad jord så att den kan föras tillbaka till samhället. Slagg från 12 (32) avfallsförbränning tvättas för att minska miljöpåverkan från salterna och när materialet ”mognat” kan det användas till olika ändamål i samhället. Askorna stabiliseras och vi prövar olika idéer att använda dem inom Löt, men också i olika applikationer vid byggnation. Vi mellanlagrar såväl på Löt som på andra platser i avvaktan på behandling eller på att materialet ska komma till nytta.

Att handla ”second-hand” är inga problem när säljare och köpare kan hitta varandra via nätet. Lokala ”torg” gör det ännu enklare. Bakluckeloppis har också blivit vanligt. Kvalité är fint och efterfrågat.

Klimatfrågan har under hela perioden varit en överskuggande faktor, och vid alla åtgärder och beslut har den klimatmässiga nyttan redovisats. Samhällsekonomiska analyser har också varit ett verksamt verktyg.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår