Dokument

Broschyr om avfallsplanen

Broschyr om avfallsplanen – delmål 2020 - PDF-version »

Broschyr om avfallsplanen – delmål 2016 - PDF-version »

Broschyr om avfallsplanen – delmål 2012 - PDF-version »


Avfallsplanen

Huvuddokument, plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle - PDF-version »

Bilaga 1, nulägesbeskrivning och prognos - PDF-version »

Bilaga 1b, verksamhetsavfall - PDF-version »

Bilaga 2, Resurser - PDF-version »

Bilaga 3, Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall - PDF-version »

Bilaga 4, Omvärldsbeskrivning - PDF-version »

Bilaga 5, Miljökonsekvensbeskrivning - PDF-version »

Bilaga 6, Uppföljning av föregående avfallsplan - PDF-version »

Bilaga 7, Nedlagda deponier - PDF-version »

Bilaga 8, Ordlista - PDF-version »

Bilaga 9, Aktuella uppgifter till Länsstyrelsen - PDF-version »


Supplement till Avfallsplanen

Supplement till Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 – delmålsperiod 2013-2016 - PDF-version »

Bilaga 1 Uppföljning av delmål 2009-2012 -  PDF-version

Bilaga 2 Rapporter mm - PDF-version

Bilaga 3 Samrådsredogörelse - PDF-version

Bilaga 4 Målens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan - PDF-version

Översiktlig bedömning av måluppfyllelse 2009-2012 - PDF-version

Supplement till Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 – delmålsperiod 2017-2020 - PDF-version »


Enkät

Hushållens syn på vad som är viktigt för avfallshanteringen i framtiden - PDF-version »

Bilaga - PDF-version » 

Småhus dec 07 - PDF-version

Flerbostadshus dec 07 - PDF-version

Avfall kvalitativ 07 - PDF-version


Projektplan

Projektplan Avfallsplan fastställd 070604_2- PDF-version


Samrådsredogörelse 2008

Samrådsredogörelse - PDF-version »

Bilaga 1 - PDF-version »

Bilaga 2 - PDF-version »

Bilaga 3 - (går endast att beställa via formuläret nedan*)

Bilaga 4 - (går endast att beställa via formuläret nedan*)

Bilaga 5 - (går endast att beställa via formuläret nedan*)

*På grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) kan vi inte lägga ut samrådsredogörelsens bilaga 3-5.


Utställningsredogörelse

Utställningsredogörelse - PDF-version »

Rättelse: På sid 5 är följande hänvisning felaktig; 4.2 kompletteras med att
nettoutsläppen till luft [...], 4.2 ska vara 4.1.1!

Bilaga - PDF-version »


Rapport Verksamhetsavfall - PDF-version »


Plockanalys

Rapport SÖRAB 2016 - PDF-version »

Rapport Bilaga 3 och 4 - PDF-version »


Beställ material

Samrådsredogörelse 2008

- (går endast att beställa*)

- (går endast att beställa*)

- (går endast att beställa*)

*På grund av bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL) kan vi inte lägga ut samrådsredogörelsens bilaga 3-5.


Företag:
Namn: *
Adress: *
Postnummer: *
Ort: *
Telefon: *
Fax:
(*) Obligatorsika fält

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår