Årliga handlingsplaner

För att nå målen i avfallsplanen krävs ett strukturerat arbete dels från kommunernas sida men också från SÖRABs sida. Med siktet inställt på år 2020 jobbar vi nu med att plocka fram resultat från delmålen till år 2012, samt med att ta fram förslag till delmål till år 2016. Inför varje år arbetar vi fram en handlingsplan med både lokala och gemensamma aktiviteter. Arbetet med att ta fram handlingsplanen är en lång process som innefattar både arbete lokalt i kommunerna och ett gemensamt arbete. Bilden till höger illustrerar en del av det gemensamma arbetet med att ta fram aktiviteterna till handlingsplan 2011.

Varje handlingsplan följs upp med hjälp av gröna, gula och röda gubbar. Gröna gubbar sätts där vi nått målet, gula där vi är på god väg och röda där vi inte hunnit påbörjat arbetet. Handlingsplaner och uppföljningar av handlingsplaner ligger under fliken handlingsplaner ovan.

För att på ett effektivt sätt bearbeta alla gemensamma aktiviteter som satts upp i handlingsplanerna har vi valt att bilda ett antal arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har ett eller flera delmål som de arbetar med. I varje arbetsgrupp sitter deltagare från kommunerna och SÖRAB. Under 2009 hade vi 15 arbetsgrupper som 28 personer var involverade i. Varje kommun väljer själv vilka arbetsgrupper de ska delta i.

Att de lokala målen som satts upp uppfylls ansvarar varje kommun för.

I menyn till vänster ligger handlingsplaner och uppföljningar av handlingsplaner.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår