Delmål 2016 - processenDe åtta målen i avfallsplanen sträcker sig till år 2020. Under dessa sätts delmål som vi jobbar mot under fyra år. Den första delmålsperioden tog slut 2012 och nya delmål har tagits fram för perioden fram till och med 2016. Dessa delmål processades ute i SÖRAB-kommunerna och var slutligen beslutade och klara i den sista kommunen oktober 2013.

 

I arbetet med att ta fram de nya delmålen har vi jobbat utifrån två viktiga utgångspunkter:

  • Prioritera insatserna de närmaste fyra åten för att målen 2020 ska kunna uppfyllas - målen 2020 är kända och slogs fast redan 2008. Men vad behöver då ha uppnåtts 2016? För att nå önskat resultat behöver arbetet prioriteras och fokuseras. Särskilda områden som lyfts fram under perioden 2013-2016 är matavfallsinsamling, avfallsminimering, materialåtervinning samt farligt avfall. Vi behöver sortera mera - men det ska vara lätt att göra rätt.
  • Mäta i kg/invånare istället för procent - för att få en korrekt uppfattning om hur långt vi nått behöver resultaten redovisas som kg/invånare istället för procent. Procenten kan vara missvisande om den totala mängden förändras. En faktiskt minskning i kg för ett avfallsslag kan ändå få en högre procentsats relaterat till den totala mängden.


En broschyr med sammanställning av delmål 2016 kan du ladda ner här! Om du hellre vill ha broschyren i pappersformat går det bra att beställa via ett mejl till mig.


Arbetsmaterial som processats i kommunerna:
- brevet till kommunerna
- Supplement till Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020
- Uppföljning av delmål 2009-2012 (bil.1)
- Rapporter mm (bil.2)
- Samråds- och utställningsredogörelse (bil.3)
- Delmålens koppling till nationella mål och nationell avfallsplan (bil.4)
- Översiktlig bedömning av måluppfyllelse 2009-2012 (tabell)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår