Projektplan och tidsplanering

 

Under hösten 2016 togs en projektplan fram för framtagandet av avfallsplan 2021-2032. Den nya planen avses vidhålla det arbetssätt som utvecklats under nuvarande avfallsplan och fortsätta från den grund som nuvarande avfallsplan byggt upp. Precis som nuvarande avfallsplan så skall den nya utformas på ett sådant sätt att både lokala och regionala perspektiv tas tillvara såväl som att den uppfyller gällande lagstiftning och Naturvårdsverkets föreskrifter om innehåll i en kommunal avfallsplan. Planeringsprocessen och planens utformning avses utgå ifrån nuvarande avfallsplan (2009-2020) samt Avfall Sveriges handbok i kommunal avfallsplanering.  

 

Planen avser råda under en 12årsperiod (2021-2032) med fyra delmålsperioder om tre år var. Vid beslut om ny avfallsplan antas slutmål för hela perioden och delmål för första treårsperioden.

 

Planen ska antas av varje kommun och gälla som respektive kommuns avfallsplan. 

 

Ungefärlig tidsplan


2016
Projektplan tas fram

2017
Politiskt uppdrag om att ta fram avfallsplan 2021-2032 ges

 

2018
Huvudsakliga målbeskrivningar tas fram
Framtagandet av delmål påbörjas

2019
Huvudsaklig etablering av förslaget i kommunerna (kallas i projektplanen Fokusgrupper)
Remissversion av Avfallsplan 2032 tas fram

 

2020
Samråd och remittering av avfallsplan 2021-2032
Antagande av Avfallsplan 2021-2032

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår