« Tillbaka

2012-02-28

Matavfall från restaurangbranschen är en nyckelfråga

Avfallshanteringen i restaurangbranschen är en nyckelfråga. Här finns mycket kvar att göra enligt en ny undersökning.

Unilever Food Solutions gör regelbundet internationella undersökningar som syftar till att stötta branschen och dess aktörer att få information och kunskap om viktiga frågor. Den senaste internationella rapporten som bygger på intervjuer med 4000 konsumenter i 8 länder visar att drygt 80 procent av gästerna anser det är av stor vikt hur restaurangerna hanterar sitt avfall. Av de tillfrågade kan 46 procent tänka sig att också betala mer för maten om restaurangen har en aktiv miljöprofil och optimerar hanteringen av råvaror.

Den internationella rapporten är kompletterad med en rundringning till 15 svenska kommuner och landsting. Den visar att även dessa aktörer anser att det är en viktig fråga, men att man saknar verktyg och resurser. Både de offentliga och privata aktörerna är självkritiska och tycker att det finns en förbättringspotential samt att de välkomnar initiativ från Unilever Food Solutions eftersom livsmedelsleverantörerna har en viktig roll för att skapa miljöinriktade restauranger.

Karin Henningsson, enhetschef för kök och restauranger i Västernorrlands läns landsting, är mycket engagerad i hållbarhetsfrågor och kan konstatera att det även finns kostnadsbesparingar att göra genom att arbeta med svinn- och avfallsfrågor. Förutom att det är en miljöfråga eftersom det också minskar CO2-utsläppen.

– Under ett år minskade vi med gemensamma krafter svinnet med 25 procent vilket i praktiken betydde 2,7 miljoner kronor i besparingar för landstinget. Med andra ord är detta inte bara en miljöfråga, det är också en kostnadsfråga, förklarar Karin Henningsson.

Tomas Diederichsen, Årets kock 2011, uppskattar initiativet från Unilever Food Solutions och menar att livsmedelsleverantörerna har en viktig roll för att skapa miljövänliga restauranger.

– Det är viktigt att veta att hela kedjan är hållbar. Producenter och livsmedelsleverantörer är viktiga. Det är bra att Unilever Food Solutions vill vara med och utveckla branschen på det här området. Som enskild aktör är det svårt att driva nationella eller internationella utvecklingsprojekt, säger Tomas Diederichesen.

I samarbete med externa experter och globala organisationer som tex ”the Sustainable Restaurant Association” har Unilever Food Solutions utvecklat flera verktyg för professionella kök för att hjälpa dem att minska svinn och avfall samtidigt som man fokuserar på lönsamhet. Exempel på detta är webbsajten www.klimatsmartmat.net som kan fungera som inspiration och verktyg för en restaurang.

– Vi har uppmärksammat att konsumenter över hela världen tycker att hållbarhetsfrågor är viktiga. Unilever Food Solutions stöttar sina kunder att bli ännu bättre och det gör vi på flera sätt. Bland annat genom våra undersökningar. Vi kommer därför fortsätta att ge våra kunder verktyg och inspiration i deras arbete med hållbarhet, säger Peter Kuuttanen nordisk marknadsdirektör Unilever Food Solution Norden.

Sammanfattning av den internationella undersökningen:

Den internationella undersökningen är genomförd av undersökningsföretaget BrainJuicer and SaltPR på uppdrag av Unilever Food Solutions. Undersökning baseras på att man intervjuar ett urval av människor som äter ute regelbundet. Man har gjort ett urval på 500 personer från åtta länder över hela världen: USA, Storbritannien, Kina, Tyskland, Ryssland, Brasilien, Polen och Turkiet.

1. 84 procent av dem som svarade på undersökningen uppgav att de är bekymrade över den mängd mat som kastas bort varje dag på restauranger. Detta verkar vara en ännu viktigare angelägenhet i länder som Kina, Brasilien och Turkiet.

2. En annan nyckelfråga verkar vara hur miljövänligt omhändertagandet av matavfallet är. Även detta verkar vara generellt högre i utvecklingsmarknader.

3. En hög andel av befolkningen (70 %) i tillväxtmarknader är beredda att betala mer för mat på restauranger som har en miljövänlig hantering av överblivna livsmedel.

4. En mycket högre andel (89 %) anser att det borde vara mer synligt om en restaurang har hållbara metoder för avfallshantering. I utvecklingsländerna är samma andel (66 %).

5. Människor anser att det är regeringens och politikernas ansvar att säkerställa att restaurangerna har hållbara metoder.

Sammanfattning av den svenska undersökningen:

1. Av de 15 kommuner och landstings om är tillfrågade anger samtliga att det är viktigt att hantera och diskutera svinn- och avfallshanteringen i den egna verksamheten.

2. Samtliga tillfrågade aktörer berättade att deras matavfall komposteras och går till biogasförbränning. Endast en kommun berättade att deras matavfall blandas med övriga sopor.

3. En viktig nyckelfråga tycks vara spridandet av information. Aktörerna upplever att det finns bristande kunskaper på området och önskar således ökad informationsspridning till t.ex. skolelever, personal och konsumenter.

4. Merparten av de tillfrågade aktörerna i undersökningen upplevde sitt arbete med miljöfrågorna som ensamt och man efterfrågade samsyn, riktlinjer och samarbete i frågorna för att underlätta det egna arbetet. Unilever Food Solutionsinitiativ är således både uppskattat och till nytta för verksamheten.

(Källa: foodnet.se, 120227)

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår