50 000 ton påsar med biogas går upp i rök

De flesta hushåll källsorterar – men skulle göra det i ännu högre grad med bättre insamlingssystem. En analys av nio ton hushållssopor visar dessutom att hälften av det som idag hamnar i soppåsen skulle kunna bli biogas om det sorterades ut.

Det allmänna förtroendet för kommunens avfallshantering är ganska stort bland hushållen i SÖRAB-regionen. Det framgår av telefonintervjuer med 1350 hushåll. Undersökningen är ett led i uppföljningsarbetet för avfallsplanen: för att kunna följa upp delmålen 2013 krävdes en del nollmätningar 2009.

Av undersökningen framgår också att de flesta hushåll säger sig källsortera sina sopor idag – åtminstone i ganska stor utsträckning. Men närmare hälften av hushållen svarar att de tror att de skulle källsortera mer i framtiden om det fanns bättre insamlingssystem.

Som ytterligare ett led i nollmätningarna har den största plockanalysen i SÖRABs historia genomförts. Ett ton hushållsavfall från varje kommun i SÖRAB-regionen plockades och analyserades. Resultatet av analysen visar att drygt hälften av allt avfall som slängs i soppåsarna är biologiskt behandlingsbart, dvs. man skulle kunna göra biogas av det om det sorterades i separat tunna. Ca 24% består av förpackningar och tidningar som omfattas av producentansvar och egentligen ska källsorteras och lämnas på en återvinningsstation. I SÖRAB-regionen alstrar vi ca 100 000 ton soppåsar på ett år som skickas till förbränning. Drygt 50 000 av dessa skulle alltså kunna omvandlas till biogas och 24 000 ton skulle kunna materialåtervinnas.

Rapporterna i sin helhet hittar du om du klickar på länkarna:
Uppföljning bland hushåll av delmål kopplade till den nya regionala avfallsplanen >>
Besöksintervjuer bland hushållskunder på fem återvinningscentraler >>
Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna 2009 >>
Plockanalyser komplett bilaga 4 >>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår