Åtgärder mot sopkaos

För inte så länge sedan kunde vi läsa i pressen om kaoset med sophämtningen i Stockholm.
Dåligt samarbete mellan kommunen och entreprenörerna kring arbetsmiljöfrågor var den bakomliggande orsaken. I SÖRAB-kommunerna arbetas det en hel del med dessa frågor för att i möjligaste mån undvika sopkaos...

Arbetsmiljön för våra sophämtare är en viktig del i avfallsplanearbetet och under 2009 påbörjades en arbetsmiljöinventering i samtliga SÖRAB-kommuner. De dåliga hämtställena och transportvägar som uppmärksammas i inventeringen ska vara åtgärdade senast 2012. 

Järfälla kommun har nyligen tagit fram en ny handbok för avfallsutrymmen med råd och anvisningar för transport, förvaring och dimensionering av hushållsavfall.
Handboken ska vara ett stöd för planerare, exploatörer, fastighetsägare etc. vid ny- och ombyggnad av avfallsutrymmen i Järfälla kommun. Den ska också vägleda kommunens tjänstemän och politiker i arbetet med avfallsfrågor och vid planering av nya bostadsområden. Om anvisningarna följs kan såväl arbetsmiljö som framkomligheten för fordon och hämtningspersonal bli bättre. Dessutom kan tillgängligheten för de som ska slänga sitt avfall säkerställas. Bra avfallsutrymmen och hämtningsplatser är viktiga för att avfallet hanteras rätt.

Länk till handboken >>

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår