Nyhetsbrev december 2010

Avfallets farlighet ska minska - TEMA Farligt avfall

Avfallsplanen slår fast att år 2020 ska inget farligt avfall finnas blandat med annat avfall. I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om några av de saker som sker för att uppnå denna målsättning.
Läs mer »

Insamling av kanyler vid apotek

Kasserade kanyler får inte slängas i hushållsavfallet men ingår i kommunernas renhållningsansvar enligt 15 kap. 8§ Miljöbalken. Insamlingen av denna typ av avfall har skett via apoteken. Ett system som har fungerat väl enligt SÖRAB. I och med avregleringen av apoteksmonopolet behöver nu avtalen med apoteken ses över.
Läs mer »

El-kretsen tar över ansvaret för insamling av batterier

Från och med den 1 januari 2011 tar El-Kretsen över ansvaret att samla in batterier från kommunerna.
Läs mer »

Norrortsupphandlare mer upplysta om avfall

Upphandlarna i regionen tar avfallsplanen på största allvar och bjöd in Ingrid Olsson från SÖRAB på sitt senaste nätverksmöte.
Läs mer »

Nedlagda deponier

SÖRAB har efter samråd med SÖRAB-kommunerna låtit Ramböll inventera och riskklassa nedlagda deponier. Ett av målen i avfallsplanen är att det år 2012 ska finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier ska prioriteras och hanteras. Det är ett krav att avfallsplaner ska innehålla information om nedlagda deponier för att kunna bedöma de risker som dessa kan förorsaka.
Läs mer »

Nytt informationsmaterial om farligt avfall

Att sprida kunskap kring avfall är en av kommunernas och SÖRABs viktigaste uppgifter. Många av målen i Avfallsplanen är just kunskapsmål. Nu finns det nytt informationsmaterial om bland annat farligt avfall.
Läs mer »

SÖRAB-kommunernas avfallsplan intresserar andra

SÖRAB-kommunerna har väl genomarbetade avfallsplaner. Vi har nu också kommit en bit in i genomförandeperioden och vi kan dela med oss av erfarenheter av att jobba gemensamt med en avfallsplan, att sätta mål och att sen inte bara låta planen bli en hyllvärmare.
Läs mer »

SÖRAB-kommunerna söker nya insamlingssystem

SÖRAB har engagerat Miljö- och projekteringsbyrån för att undersöka utveckling, trender och nyheter avseende insamlingssystem för hushållsavfall. Rapporten håller nu på att slutföras.
Läs mer »

Nytt avtal med FTI gällande verksamhetsförpackningar

SÖRAB har träffat ett nytt avtal med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen gällande hantering av metall- och wellpappförpackningar från verksamheter på återvinningscentralerna.
Läs mer »

Populära tygkassar och tips för att minska matsvinn

Vecka 47 var det fokus på avfallsminimering runtom i landet och i Europa då kampanjen Europa minskar avfallet gick av stapeln för andra året i rad. I SÖRAB-kommunerna delades det ut tusentals tygkassar med budskapet ”Våga vägra plastkasse” som mottogs med glada tillrop.
Läs mer »

Pyrbrand i flislager på Hagby

Den 22 november började det pyra i lagret med träflis på Hagby Återvinningsanläggning i Täby. Det tog över två veckor innan SÖRAB kunde konstatera att det var släckt.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår