Avfallets farlighet ska minska - TEMA Farligt avfall

Avfallsplanen slår fast att år 2020 ska inget farligt avfall finnas blandat med annat avfall. I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om några av de saker som sker för att uppnå denna målsättning.

Människor ska år 2020 vara medvetna om vad som är farligt avfall och hur det ska hanteras. Det ska vara lätt att sortera rätt. Uppkomsten av farligt avfall ska förebyggas genom dialog med producenter för att undvika att farliga ämnen byggs in i varor och produkter.

Uppsatta delmål på vägen är att år 2012 ska:

  • Minst 90 procent av hushållen ha kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas.
  • Minst 90 procent av hushållen anse sig ha tillgång till ett tillfredsställande insamlingssystem för farligt avfall.
  • Det finnas rutiner för vad som ska göras när nya typer av farligt avfall upptäcks hos hushållen.
  • Minskning av farligt avfall finnas med i kommunernas och SÖRABs upphandling av varor och tjänster.
  • Minst 90 procent av byggherrarna och byggentreprenörer i SÖRAB-regionen ha kunskap om vad som är farligt i bygg- och rivningsavfall och hur det ska hanteras.
  • Minst 50 procent av icke anmälnings- eller tillståndspliktiga företag, som klassas som miljöfarlig verksamhet, ha haft tillsyn på sin hantering av farligt avfall.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår