Insamling av kanyler vid apotek

Kasserade kanyler får inte slängas i hushållsavfallet men ingår i kommunernas renhållningsansvar enligt 15 kap. 8§ Miljöbalken. Insamlingen av denna typ av avfall har skett via apoteken. Ett system som har fungerat väl enligt SÖRAB. I och med avregleringen av apoteksmonopolet behöver nu avtalen med apoteken ses över.

SÖRAB behöver med anledning av avregleringen av apoteksmonopolet träffa avtal med samtliga apotek som vill fortsätta dela ut kanylbehållare till hushållen och samla in dem när de är använda.
Hanteringen av kanylbehållare via apoteken är allmänt vedertaget och SÖRAB har inte för avsikt att ändra på denna hantering. SÖRAB planerar därför att träffa nya avtal med samtliga apoteksaktörer i SÖRAB-regionen, som reglerar hantering av kanylbehållare, cytostatika och annat farligt avfall som av misstag lämnats in till apoteken.

Samtliga apotek i regionen har blivit tillskrivna och fått skicka in intresseanmälningar för att teckna ett samarbetsavtal. Avtalen förväntas börja gälla 1 april 2011.

 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår