Nedlagda deponier

SÖRAB har efter samråd med SÖRAB-kommunerna låtit Ramböll inventera och riskklassa nedlagda deponier. Ett av målen i avfallsplanen är att det år 2012 ska finnas en åtgärdsplan för hur nedlagda deponier ska prioriteras och hanteras. Det är ett krav att avfallsplaner ska innehålla information om nedlagda deponier för att kunna bedöma de risker som dessa kan förorsaka.

Ett första steg att uppnå målet har varit att klassa deponierna genom en s.k. MIFO fas 1. Man har bedömt föroreningarnas farlighet, föroreningsnivå, spridningsförutsättningar och områdets känslighet och skyddsvärde.

I SÖRAB-regionen har 116 deponier klassats. Resultatet har givit:

  • 3 objekt i riskklass 1
  • 19 objekt i riskklass 2
  • 54 objekt i riskklass 3
  • 32 objekt i riskklass 4
  • 8 deponier har varit osäkra att klassa på grund av bristande information.

Vid redovisning av resultaten för kommunerna framkom att det kan finnas några ytterliga deponier som ska undersökas. Rapporten kommer därefter att översändas till kommunerna för åtgärd och i början av nästa år finnas tillgänglig på avfallsplanens hemsida som kan nås via SÖRABs hemsida.

För deponier i riskklass 1 och 2 föreslås ytterligare utredningar och i vissa fall direkta åtgärder. För de deponier som placerats i riskklass 3 bör man i framtiden beakta platsens verksamhetshistoria, framförallt vid ändrad markanvändning. Deponierna i klass 4 har i vissa fall redan åtgärdats och kräver med stor sannolikhet inga vidare åtgärder.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår