Pyrbrand i flislager på Hagby

Den 22 november började det pyra i lagret med träflis på Hagby Återvinningsanläggning i Täby. Det tog över två veckor innan SÖRAB kunde konstatera att det var släckt.

SÖRABs personal och entreprenörer arbetade dygnet runt med att kyla ned och flytta material. För att minska rökutvecklingen och olägenheterna för allmänheten pressade man och täckte det pyrande materialet. För att undvika att brand skulle uppstå gick man mycket varsamt fram, vilket resulterade i att släckningsarbetet drog ut på tiden.

Under tiden inkom många klagomål från besvärade invånare till SÖRAB, kommunerna och Länsstyrelsen bl a. SÖRAB publicerade kontinuerligt information på sin hemsida och även radio och TV uppmärksammade detta.

Nu följer ett uppföljningsarbete där vi på SÖRAB ska se över våra rutiner för att minimera riskerna att detta inträffar igen. Det handlar främst om att utöka lagringsytorna på Hagby och inledande kontakter gällande detta har redan tagits med Täby kommun. Även kommunikationsinsatsen ska utvärderas och se hur den kan förbättras.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår