ÅVC-kort för hushållen?

Är det möjligt med ett samordnat kortsystem som ger invånarna tillträde till regionens återvinningscentraler? Inom STAR (Stockholmsregionens avfallsråd) utreds just nu om och hur det är genomförbart.

SRV-kommunerna, på södra sidan Stockholm, har infört ett kortsystem som ger invånarna i de fem kommunerna tillträde till SRVs egna återvinningscentraler. Stockholm planerar för ett kortsystem, men vill gärna se ett samordnat system för hela länet. Därför sker nu denna utredning gemensamt inom STAR och KSL (Kommunförbundet Stockholms län).

För SÖRAB-kommunerna är det inte helt självklart i dagsläget att ett sådant här kortsystem ska införas på SÖRABs återvinningscentraler. Det medför en stor administrativ börda, behov av ställningstagande om vilka begränsningar som i så fall ska gälla och en kostnad på ca 6 miljoner kr vid införandet. Därför krävs det att denna fråga utreds noga innan ett beslut tas. En skillnad mellan SRV-kommunerna och Stockholms stad mot SÖRAB är att de två första har egna kundregister medan SÖRAB-kommunerna själva var och en svarar för sina kundregister. Det betyder att var och en av SÖRAB-kommunerna kan komma att behöva administrera ett eventuellt kortsystem, vilket kommer att kräva utökade personella resurser. Det är alltså inte bara möjligheterna till länsvis samordning som behöver utredas utan konsekvenserna, fördelar och nackdelar, med att eventuellt införa ett kortsystem för tillträde till återvinningscentralen.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår