Avfallstrenden 2010: Minskade avfallsmängder och ökad återvinning under 2009

2009 minskade mängden hushållsavfall med nära fem procent jämfört med året innan, visar ny statistik från Avfall Sverige. Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 485 600 ton. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 480,2 kg avfall per år. 2008 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 731 660 ton, 511,2 kg per person.

98,6 procent av hushållsavfallet återvinns, endast 1,4 procent deponeras. Mängden avfall som deponeras (läggs på tipp) har halverats jämfört med 2008.

35,4 procent av hushållsavfallet materialåtervinns och 13,8 procent av hushållsavfallet går till biologisk återvinning – kompostering och rötning. Detta innebär att 49,2 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning eller biologisk återvinning. Därmed är riksdagens miljömål nära att uppfyllas. Målet är att minst 50 procent av hushållsavfallet ska gå till materialåtervinning eller biologisk återvinning senast 2010.

48,2 procent av hushållsavfallet energiåtervinns genom förbränning, en minskning med året innan.

154 kommuner har nu infört system för källsortering av matavfall, visar en ny undersökning från Avfall Sverige. Ytterligare 63 kommuner planerar att införa ett sådant system.

Avfall Sveriges beräkningar visar att 21 procent av den totala mängden matavfall återvanns biologiskt 2009. Enligt riksdagens miljömål ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling 2010.
I SÖRAB-regionen är fem kommuner igång med insamling av matavfall från hushåll, men än så länge blir det ganska små mängder. Den plockanalys som SÖRAB nyligen genomfört visar på att mer än 50 procent i invånarnas soppåsar skulle kunna gå att göra biogas av. Prognosen är att när alla ägarkommuner har satt igång med insamling av matavfall att vi i praktiken kan nyttja 15 000-20 000 ton material till biogasproduktion.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår