Kommunernas planerare kan bädda för hållbar avfallshantering

Planerare, de som ger bygglov och andra som har viktiga roller i samhällsutvecklingen har i avfallsplanearbetet identifierats som viktiga för att nå uppsatta mål.

I slutet av mars träffades därför ett 30-tal handläggare i en workshop runt avfallsplanen. Efter information från SÖRAB gavs en omfattande information från Maria Ljunggren Söderman från IVL Svenska Miljöinstitutet om deras forskningsprogram för en mer hållbar avfallshantering.

Några av kommunerna redogjorde för hur plan/bygghandläggarna och avfallshandläggarna arbetar tillsammans för att få med avfallshanteringen i planeringen men också för att lösa t ex arbetsmiljöproblem med avfallshanteringen i befintliga områden. Dagen gav inspiration till fler kontakter och samarbeten inom de kommunala förvaltningarna för en hållbarare avfallshantering i SÖRAB-kommunerna.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår