Upphandlare på besök på Hagby. Bild: Kristina Sjöblom, Sollentuna Energi AB

 

Kommunernas upphandlare i fokus

För att nå målen i avfallsplanen krävs insatser från funktioner som kanske inte varit inblandade i avfallsområdet tidigare. Nu har kommunernas upphandlare blivit varse sin viktiga roll i vårt arbete mot minskade avfallsmängder och en giftfri miljö.

I avfallsplanen finns två delmål som skjuter in sig direkt mot kommunens och SÖRABs upphandlingar.
Delmål 3.2: År 2012 ska minskning av avfallsmängden finnas med i kommunernas och SÖRABs upphandlingar.
Delmål 4.4: År 2012 ska minskning av farligt avfall finnas med i kommunernas och SÖRABs upphandlingar av varor och tjänster.

Den 8 juni bjöd SÖRAB in upphandlare från ägarkommunerna till en workshop. Dagen inleddes på Hagby med föreläsning om avfallsplanen av Ingrid Olsson, miljö- och utvecklingschef på SÖRAB. Därefter fick deltagarna en guidad tur på anläggningen och se de berg av avfall som kommer in på anläggningen varje dag. Resten av dagen ägnades åt att diskutera ovan nämnda mål och hur man kan jobba för att nå dem.

Siv Lantz, upphandlare i Vallentuna kommun tycker att detta var ett mycket bra initiativ.
– Intressanta diskussioner som man får ta med sig hem och jobba vidare med. Jag efterfrågar alltid miljömål och här har jag ett miljömål som politikerna redan har fattat beslut om, mycket bra. Därför kommer jag att skriva in en punkt i Vallentunas upphandlingspolicy om avfallsplanen.

Alla från Täbys upphandlingsenhet var nöjda med dagen, enligt Ulla Hannegård, upphandlingschef. Hon berättar att i Täby har de en "Miljögrupp" bestående av tre personer från upphandlingsenheten, avfallshandläggarna och en representant från Miljö- och hälsoskydd. – Vi har regelbundna möten och diskuterar Miljöplan, miljökrav i upphandlingar mm. Just nu tittar vi på vilka upphandlingar vi ska välja som "piloter" och föra in mer miljökrav än i övriga. Vi håller också på att i UNO-gruppen* samordna miljökraven så att ingen kommun framöver kan välja bort miljökrav i upphandlingarna som övriga kommit överens om ska finnas, förklarar Ulla.

* Samarbete i upphandlingar mellan nordostkommunerna Täby, Vallentuna, Danderyd, Vaxholm, Österåker och Norrtälje.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår