Kartläggning över arbetsmiljöproblem för sophämtningspersonalen

Arbetsmiljögruppen har tillsammans med entreprenörer och deras huvudskyddsombud identifierat ett antal områden som ingår i kartläggningen av arbetsmiljöproblem för sophämtningspersonal.

Innan kartläggningen har gruppen tillsammans med Arbetsmiljöverket, entreprenörerna, Entreprenörernas huvudskyddsombud och Transportarbetarförbundet kommit fram till olika prioriterade områden som bör åtgärdas till år 2012, enligt avfallsplanens mål.

Några av de områden som ingår i kartläggningen är tunga lyft med manuell hantering det vill säga tunga säckar som väger mer än 15 kilo, så kallade säck-karuseller i flerbostadshus med komprimerade säckar, riskabla hämtningsvägar i trånga en- och tvåbostadshus områden, där vändmöjligheter saknas samt långa dragavstånd. Arbetsmiljöverket har även betraktat slamtömningen som ett arbetsmiljöproblem för hämtningspersonalen. Detta på grund av tunga brunnslock och långa slangdragningar.

Arbetsmiljögruppen har även börjat analysera svårigheter som kan uppstå när personer med skärskilda behov inte kan använda vissa renhållningstjänster på grund av dåliga arbetsmiljöförhållanden. Tillsammans med SÖRAB -regionens övriga kontaktmän har  gruppen tagit fram en lista över olika frågeställningar kring avfallshantering och arbetsmiljö. Man har tagit kontakt med Avfall Sverige och Sveriges Kommuners Landsting (SKL) för att få juridiskt stöd i att utreda parternas olika roller och ansvar (kommunens, entreprenörens, fastighetsägarens m.fl.). 

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår