Tema: Människan i centrum

År 2020 ska avfallshantering utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och hämtar avfall.

Detta innebär att insamlingen ska erbjuda den service som efterfrågas i syfte att uppfylla planens mål, den ska även vara lätt att förstå. För den som hanterar avfallet ska insamlingen och behandlingen vara anpassad på så vis att arbetsmiljön är god.

År 2012 ska:

  • Avfallshanteringen vara en del i kommunernas planarbete och utgå från gemensamma riktlinjer vid ny- och ombyggnation.
  • Prioriterade arbetsmiljöproblem enligt kartläggning 2009 vara åtgärdade.
  • Beslut ha tagits om vilka gemensamma insamlingstjänster som kommunerna ska tillhandahålla. Tjänsterna ska vara anpassade till människors behov.

I detta nyhetsbrev redovisas några av sakerna som SÖRAB med ägarkommuner arbetar med för att nå dessa mål.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår