SÖRAB inför återbrukscontainer på Görvälns ÅVC i Järfälla

Nu ska det bli lättare för Järfälla-borna att lämna sina fina, fungerande saker till återbruk. Myrorna kommer under november att ställa en container på Görvälns ÅVC där man får lämna sina användbara saker.

År 2012 ska minst 80 procent av invånarna uppge att de ”handlar” med begagnade och /eller återanvända varor enligt SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan. 2009 uppgav drygt åtta av tio hushåll i småhus (85%) att de brukar lämna/skänka varor till organisationer/företag. Bland hushåll i flerbostadshus ligger nivån något lägre (79%).
I den nollmätning som gjordes 2009 kan vi även notera att det här beteendet är något högre bland hushåll med barn jämfört med hushåll utan barn och ökar med ökad hushållsstorlek.

Delmålet i avfallsplanen verkar således vara uppfyllt. Återanvändning är det näst högsta trappsteget i EU:s avfallshierarki och därför en prioriterad fråga för SÖRAB att jobba vidare med.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår