Nyhetsbrev september 2010

Nu ser SÖRAB till att det blir biogas av Stockholms-regionens matavfall

Den 3 september 2010 invigde Täbys kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam den nybyggda mottagningsstationen för matavfall på Hagby Återvinningsanläggning i Täby.  I och med den nya anläggningen och samarbete med en behandlingsanläggning står SÖRAB rustade för att omhänderta regionens matavfall på klimatmässigt önskvärt sätt. Vårt matavfall kan nu bli biogas. 
Läs mer

Nationell strategi för biogas

Rötning av lämpligt avfall ger en värdefull möjlighet att sluta kretsloppet av växtnäring och ger därmed en stor samhällsekonomisk nytta vid sidan av den producerade biogasen. Det konstaterar Energimyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket i en sektorsövergripande biogasstrategi. 
Läs mer

Det optimala insamlingssystemet ska hittas

Människan i centrum är temat för SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan. Nu ger sig SÖRAB tillsammans med ägarkommunerna ut på jakt efter det optimala insamlingssystemet av avfall för regionen. Det ska vara lätt att göra rätt! 
Läs mer

Dags att rensa lådor och skåp på gamla elprylar

24-26 september är det Återvinningshelg i hela landet på initiativ av El-kretsen oc Avfall Sverige. Syftet är att upplysa allmänheten om vikten av att återvinna sina elprodukter, stora som små. SÖRAB bjuder på dammsugare och kaffe på sina återvinningscentraler under helgen. 
Läs mer

Myrorna nöjda med återbrukshelgerna i Väsby

SÖRAB genomför ett försök med mobil insamling av användbara prylar på återvinningscentralen i Upplands Väsby. Första helgen varje månad står Myrorna där med en lastbil och samlar in det som besökarna hellre vill skänka än att slänga. 
Läs mer

Stor satsning på skolinformation

År 2020 ska allt avfall vara rätt sorterat enligt SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan. För att uppnå detta krävs att medborgarna har kunskap om hur man gör. Här ser SÖRAB skolan som en viktig målgrupp att nå ut till. Under höstterminen 2010 kommer SÖRAB därför att lansera ett nytt skolmaterial om sopor och återvinning som kommer göras tillgängligt för alla skolor i ägarkommunerna. 
Läs mer

På jakt efter gamla tippar

Under våren och sommaren har en inventering av nedlagda deponier genomförts av Ramböll på uppdrag av SÖRAB.
Läs mer

Detta händer i SÖRAB-regionen

Alla SÖRABs ägarkommuner jobbar ständigt med att utveckla avfallshanteringen för att det ska bli lättare för invånarna att hantera sitt avfall på rätt sätt. Här följer ett axplock av vad som sker i SÖRAB-kommunerna på avfallsfronten just nu. 
Läs mer

Svenskar och norrmän källsorterar, danskar släcker lampan

Hela 72 procent av svenskarna källsorterar sitt avfall. Detta enligt Trygg-Hansa som har undersökt vad vi i Norden gör för att skona miljön i vardagen. Både svenskar och norrmän källsorterar helst, medan man i Danmark hellre släcker lampor och snålar på vattnet. 
Läs mer

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår