Nu ser SÖRAB till att det blir biogas av Stockholms-regionens matavfall

Den 3 september 2010 invigde Täbys kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam den nybyggda mottagningsstationen för matavfall på Hagby Återvinningsanläggning i Täby.  I och med den nya anläggningen och samarbete med en behandlingsanläggning står SÖRAB rustade för att omhänderta regionens matavfall på klimatmässigt önskvärt sätt. Vårt matavfall kan nu bli biogas.

Sedan början av 90-talet har Sollentuna samlat matavfall från hushållen som blivit kompostjord. Nu erbjuder även SÖRAB-kommunerna Sundbyberg, Upplands Väsby, Solna och Lidingö separat insamling av matavfall för hushåll i större eller mindre omfattning. SÖRAB-kommunerna har dessutom sedan flera år samlat in matavfall från storkök och restauranger i Gröna linjen.

Nu finns alltså insamling av matavfall, men ingen behandlingsanläggning i Stockholm. Det ville SÖRAB ändra på. Det har resulterat i en omlastningsstation, speciellt designad och utrustad för matavfall, och ett avtal om samarbete med biogasproduktion i Uppsala Vattens biogasanläggning.

Den nya matavfallsmottagningen finns på Hagby återvinningsanläggning, som ligger i direkt anslutning till Norrortsleden. 16 miljoner har investerats. Anläggningen är byggd i rostfritt syrafast stål och i övrigt med korrosionståligt material.  – Det har äntligen gjort det möjligt för oss att påbörja insamlingen av matavfall i större skala och kunna garantera att matavfallet blir biogas. Med vårt system får vi rationella transporter och biogödseln kan göra nytta där odlingsmarken finns, säger Ingrid Olsson, miljö- och utvecklingschef på SÖRAB.

Stadsbyggnadskommunalrådet i Solna, Anders Ekegren, sa efter invigningen att - Den nya omlastningsstationen för matavfall innebär att Solna kan satsa på insamling av matavfall i stor skala, nu när den felande länken åtgärdats. Nu finns det möjligheter för Solnaborna att aktivt bidra till att öka produktionen av biogas för fordonsdrift . Solna stad kommer därför att under hösten intensifiera arbetet med att informera fastighetsägarna om möjligheten att separera matavfallet från det vanliga hushållsavfallet.

SÖRAB räknar med att cirka 10.000 ton matavfall per år kommer att samlas in för biogasproduktion inom en inte alltför avlägsen framtid. Anläggningen har en kapacitet att ta emot 30.000 ton per år. I samband med invigningen började SÖRAB samla in fallfrukt i separat behållare på kompostområdet på Hagby för att även kunna göra biogas av den. Bolaget utreder också möjligheterna att genomföra sådan insamling på de övriga anläggningarna.

  • I SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan är målsättningen att år 2012:
    • ska minst 50 procent av matavfallet från restauranger, storkök och butiker samlas in och behandlas biologiskt samt
    • minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling, inkl hemkompostering.
  • Läs mer om avfallsplanen på http://avfallsplan.sorab.se
  • Mer om behandlingen av matavfallet på www.uppsalavatten.se

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår