Nyhetsbrev april 2011

Matavfallsinsamlingen når målet i regionen

SÖRAB-kommunerna når tillsammans redan nu målet i den gemensamma avfallsplanen gällande insamlad mängd matavfall från hushåll som ska vara uppnått 2012. Men målet är blygsamt satt.
Läs mer »

2010 summerades på konferens:

Vi har utfört massor inom avfallsområdet, men vi har mycket kvar att göra
Vart står vi och vad har vi kvar att göra för att nå måluppfyllelse 2012? När år 2010 nyligen summerades på en konferens konstaterades det att vi har en hel del kvar att göra för att kunna nå samtliga delmål i avfallsplanen som är satta till 2012. Men vi har också genomfört fantastiskt mycket i regionen tack vare den gemensamma avfallsplanen.
Läs mer »

Handlingsplan 2012 påbörjad

Enligt beslut är det nu tvååriga handlingsplaner som gäller för avfallsplanearbetet, vilket betyder att Handlingsplan 2011 kompletteras med Handlingsplan 2012. 443 åtgärder ska genomföras under 2011-2012.
Läs mer »

SÖRAB-kommunerna satsar på skolan

År 2020 ska allt avfall vara rätt sorterat. Ett ganska kaxigt mål som finns i avfallsplanen. SÖRAB med ägarkommuner satsar därför mycket på att sprida sina kunskaper och skolan är en av de viktigaste målgrupperna. Nu lanseras Sophias sopskola och SÖRABs nya skolinformatör är ofta ute i flera skolor varje vecka.
Läs mer »

Solna samarbetar med återvinningstjänst

Solna stad har inlett ett samarbete med recycla.se – en kostnadsfri återvinningstjänst på internet. Staden fortsätter därmed att stödja och förenkla för företagarna i deras miljöarbete.
Läs mer »

Regionen kliver högre upp på avfallstrappan - återbruket ökar

I EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som vi kallar den, är avfallsminimering och återanvändning de högsta stegen och det vi ska sträva mot. Målsättningar i avfallsplanen är bl a att minst 10 procent fler invånare än 2009 ska göra medvetna val med syfte att minska avfallsmängden. Dessutom ska minst 80 procent av invånarna uppge att de ”handlar” med begagnade och/eller återanvända varor. Att underlätta för kommuninvånarna att lämna saker för återbruk känns därför som en självklar åtgärd. Nu erbjuder SÖRAB möjlighet till återbruk på tre återvinningscentraler.
Läs mer »

Sverige måste öka återvinningen

(Debatt HSB, SABO mf l vs Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
Det svenska systemet för insamling, återvinning och finansiering av förpackningar och tidningar är i grunden felkonstruerat. Systemets ineffektivitet leder till att Sverige halkar efter som föregångsland inom miljö- och klimatområdet. Det behövs ett totalt omtag, skriver bland andra Pernilla Bonde, förbundssekreterare HSB.
Läs mer »

Miljömålsberedningen föreslår nya etappmål:
Minskat matsvinn och ökad biologisk återvinning

Miljömålsberedningen har lämnat ett delbetänkade till regeringen med förslag till nya etappmål.
Läs mer »

Hushållen slänger 56 kilo ätbar mat per person och år

Hushållen slänger cirka 56 kilo fullt ätbara livsmedel per person och år, visar en ny rapport från Livsmedelsverket. Det motsvarar kostnaden för en hel månads inköp av livsmedel, 5 300 kronor för ett genomsnittligt hushåll, enligt Livsmedelsverkets beräkningar.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår