2010 summerades på konferens:

Vi har utfört massor inom avfallsområdet, men vi har mycket kvar att göra


Vart står vi och vad har vi kvar att göra för att nå måluppfyllelse 2012? När år 2010 nyligen summerades på en konferens med SÖRAB och avfallstjänstemän från bolagets ägarkommuner konstaterades det att vi har en hel del kvar att göra för att kunna nå samtliga delmål i avfallsplanen som är satta till 2012. Men vi har också genomfört fantastiskt mycket i regionen tack vare den gemensamma avfallsplanen.


28 stycken delmål ska vara uppfyllda 2012. I nuläget kan vi bocka av fyra av dem som helt uppfyllda:

  • Över 90% av hushållen har kunskap om vad som är farligt avfall och var det ska lämnas,
  • Över 10% av hushållens matavfall sorteras ut och behandlas biologiskt,
  • Biologisk behandling med biogasproduktion är upphandlad,
  • Tillgängligheten på ÅVCerna har ökat jämfört med 2006.

Flera av målen är svåra att följa upp innan slutdatum då det gäller att förändra processer, kunskapsnivåer och beteenden. Prognosen visar ändå att vi är på god väg med de flesta målen.

Ingrid Olsson på SÖRAB avslutade summeringen av 2010 med att visa på alla de saker som faktiskt genomförts under dessa år vi levt med den gemensamma avfallsplanen, t ex plockanalyser av samtliga ägarkommuners hushållsavfall, biogasmack på Hagby, omlastningsstation för matavfall på Hagby mm. Du hittar hela listan här »

Kontakta Ingrid om du vill veta mer om något på listan, ingrid.olsson@sorab.se, 08-505 804 03.

Bild: FIA AB

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår