Hushållen slänger 56 kilo ätbar mat per person och år

Hushållen slänger cirka 56 kilo fullt ätbara livsmedel per person och år, visar en ny rapport från Livsmedelsverket. Det motsvarar kostnaden för en hel månads inköp av livsmedel, 5 300 kronor för ett genomsnittligt hushåll, enligt Livsmedelsverkets beräkningar.

Rapporten baseras på de studier som finns att tillgå, från Sverige och länder med likartad levnadsstandard.

Frukt och grönsaker är de livsmedel som slängs mest. Även bröd slängs i stora mängder och, enligt vissa studier, även mejeriprodukter. Animaliska livsmedel slängs inte i lika stor omfattning men deras betydelse för den totala miljöpåverkan kan ändå vara stor.

Hushållen uppger att de slänger ätliga livsmedel bland annat på grund av felaktig eller för långvarig lagring, utgånget bäst före-datum eller att rester inte äts upp.

Växthusgasutsläppen som orsakas av svinn från hela konsumentledet har uppskattats till 1,86 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år. Detta innebär att två procent av den svenska konsumtionens totala växthusgasutsläpp orsakas av svinn. Men kunskapen är för dålig för att ge en exakt uppskattning av svinnets miljöpåverkan vad gäller hushållen.

Mätningar i olika skolor visar att det som eleverna lämnar kvar på tallriken, ligger på strax under 10 procent av portions-storleken. Det blir ungefär 30 gram per portion. Studier visar att det övriga svinnet i skolornas mathantering är i samma storleksordning. Enligt Naturvårdsverket skulle det totala årliga svinnet från svenska skolkök i så fall vara 10 000 – 30 000 ton.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats

Bild: Fotoakuten

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår