Matavfallsinsamlingen
når målet i regionen

SÖRAB-kommunerna når tillsammans redan nu målet i den gemensamma avfallsplanen gällande insamlad mängd matavfall från hushåll som ska vara uppnått 2012. Men målet är blygsamt satt.

Minst 10 procent av hushållens matavfall ska sorteras ut för biologisk behandling inklusive hemkompostering år 2012 enligt avfallsplanen. Vid utgången av 2010 är den siffran på drygt 12 procent motsvarande 5579 ton utsorterat matavfall. 

Även om vi kan glädjas åt att ha uppfyllt avfallsplanens mål i regionen är insamlingsgraden långt ifrån det nationella 35%-målet som miljömålsberedningen dessutom nu föreslår ska höjas till 40 procent.

Att man satt ett sådant blygsamt mål för regionen beror på att vi har erfarenheter av att det tar tid att komma igång med insamlingen och ännu längre tid att öka volymerna på insamlat material, säger Ingrid Olsson, miljö- och utvecklingschef på SÖRAB. Samtliga SÖRAB-kommuner har idag hämtningar från verksamheter genom Gröna linjen och fler och fler kommer med och blir Biogastronomer.

I dagsläget finns matavfallsinsamling för hushåll i större eller mindre utsträckning i sex av nio SÖRAB-kommuner; Sollentuna, Sundbyberg (obligatoriskt), Upplands Väsby, Solna, Lidingö och Järfälla.

Visste du att...

  • En personbil kan köra 2,5 km på en soppåse rötat matavfall*. På 1 000 bananskal kan man köra närmare 100 km.
  • Totalt uppkommer ca 920 000 ton matavfall från svenska hushåll per år, eller 100 kg per person. Av detta kan 643 000 ton, eller 70 kg per person, anses vara rimligt att sortera ut.
  • Om 70% av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen3 för drygt 56 000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327 000 ton.
  • Mängden matavfall som kan göras tillgängligt bara i Stockholms län årligen skulle kunna användas för att producera biogas motsvarande förbrukningen för 120 stadsbussar eller ca 600 sopbilar.
  • För varje kilo matavfall som rötas till biogas undviks 0,3 kg koldioxidutsläpp, eftersom det ersätter fossila bränslen.

    (Källa: Avfall Sverige)

* Soppåse=en papperspåse som i snitt väger 2,2 kg.

Bild: Järfälla kommun

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår