Regionen kliver högre upp på avfallstrappan - återbruket ökar

I EU:s avfallshierarki, eller avfallstrappan som vi kallar den, är avfallsminimering och återanvändning de högsta stegen och det vi ska sträva mot. Målsättningar i avfallsplanen är bl a att minst 10 procent fler invånare än 2009 ska göra medvetna val med syfte att minska avfallsmängden. Dessutom ska minst 80 procent av invånarna uppge att de ”handlar” med begagnade och/eller återanvända varor. Att underlätta för kommuninvånarna att lämna saker för återbruk känns därför som en självklar åtgärd. Nu erbjuder SÖRAB möjlighet till återbruk på tre återvinningscentraler.

Att införa någon form av återbruk på befintliga återvinningscentraler är inte helt lätt då platsbrist råder.  På Smedby startades i juni 2010 därför ett försök med en mobil insamling tillsammans med Myrorna.

Första helgen varje månad kommer Myrorna med en lastbil och tar emot återanvändbara saker som folk vill skänka hellre än slänga. 26 burar med kläder, motsvarar 5200 kg, 63 flyttkartonger med glas/porslin/böcker etc. och 76 st möbler blev resultatet under 2010. Myrorna kommer även finnas på Smedby under 2011, men planer finns på att eventuellt ha någon permanent lösning på plats.

En permanent container finns uppställd på Görvälns ÅVC i Järfälla sedan november 2010, som Myrorna tömmer kontinuerligt ett par gånger i veckan.

Nytt för i år är att Myrorna kommer med sin lastbil till Löt ÅVC i Vallentuna under de sju tillfällen som anläggningen är söndagsöppen.

Görvälns ÅVC

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår