Nyhetsbrev december 2011

Mer biogas till Stockholmsområdet

På ett biogasting häromveckan redovisade Per Ankersjö från Stockholm stad kommunens planer på att väsentligt och snabbt öka insamlingen av matavfall från dagens 5% till 35-40%. Målet är att öka tillgången till biogas i Stockholm. Visionen är ”ett fossilfritt Stockholm 2050” och då är biogasutvinning ur matavfall en av byggstenarna. För att få in matavfall kommer såväl insamling med bil av fast avfall i kärl, insamling av malet avfall från tankar vid bil samt avfallskvarnar till nätet att vara aktuella.
Läs mer »

Erfarenheter utbyttes på Matavfallsforum för Stockholmsregionen

Ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring matavfallsinsamling i Stockholmsregionen har startats på initiativ av SÖRAB-kommunerna Järfälla, Solna och Täby. En första träff hölls i oktober och arrangörerna var mycket nöjda med dagen som gick på tok för snabbt, men det blev det en hel del intressanta diskussioner, enligt Robert Zelena projektledare i Järfälla.
Läs mer »

Över 7 000 aktiviteter i Europa under minska avfallet-veckan

I år deltog 20 EU-länder i projektet ”Europa minskar avfallet” och i hela Europa arrangerades över 7 000 aktiviteter under veckan, varav 200 aktiviteter i Sverige. I SÖRAB-regionen hade bl a några bibliotek utställningar med böcker på temat återvinning/återbruk och många skolor jobbar med att minska matsvinnet.
Läs mer »

Skolor i Järfälla prisas för arbetet med mat och resurshållning

Järfälla kommuns Miljöstipendium tilldelas i år Neptuniskolan och Skälbyskolan för deras arbete med att minska matsvinnet.
Läs mer »

Stora vinster vid återanvändning av textilier

Mellan år 2000 och 2008 ökade textilförsäljningen i Sverige med 40 procent. Men värdet av varorna var konstant eftersom kläder blir allt billigare. Detta leder i sin tur till att vi slänger allt mer textilier i stället för att se till att de återanvänds eller återvinns. Textilprodukter har en stor miljöpåverkan under sin livscykel varför återanvändning och återvinning kan ge stora miljövinster.
Läs mer »

Framgångsrik avfallsminimeringsmetod i region Skåne

Det är en utmaning att hitta metoder för att minska mängden avfall! Det var känt då projektet, Från produktvalsprocessen till avfall, startades inom Region Skåne för drygt ett år sedan. Nu har resultaten börjat komma. Kommunikation inom organisationen, medveten upphandling, incitament att göra rätt och en fungerande logistik av material och avfall. Det är framgångsfaktorer för att lyckas minska avfallet, enligt de resultat som hittills har kommit fram i projektet.
Läs mer »

Sortera rätt och anmäl nedskräpning med mobilen

Det har dykt upp en hel del ”skräp-appar” för smartphones sista tiden. Med dessa kan du bland annat kolla hur du ska sortera ditt avfall och vart du ska lämna det. SÖRAB håller inte på att ta fram någon egen app i dagsläget, men har däremot nyligen mobilanpassat hemsidan.
Läs mer »

Miljöministern kräver bättre återvinningssystem för lågenergilampor

200 000 lågenergilampor innehållande kvicksilver slängs felaktigt varje år i glasreturen rapporterade Svenska Dagbladet i november. Med anledning av detta kallade miljöminister Lena Ek branschrepresentanter, som t ex Avfall Sverige och El-Kretsen, till ett möte i mitten av december. Där konstaterades att producenterna och kommunerna måste ta fram ett bättre system för återvinning av lågenergilamporna.
Läs mer »

Insamling av farligt avfall i flerbostadshus i Järfälla

År 2010 fick kommunen utmärkelsen ”bäst i Sverige på insamling av farligt avfall”. För prispengarna har kommunen tagit fram förslag på förbättrat insamlingssystem för farligt avfall i flerbostadshusen, informationsmaterial och en förvaringskasse för farligt avfall. Detta till hjälp för fastighetsägarnas informationsarbete.
Läs mer »

Kommunalt ansvar för avfall skapar tillväxt

Om inte kommunerna hade haft viljan, uthålligheten och modet att satsa på ny teknik - hade Sverige då varit ett föregångsland i produktionen av biogas för fordon och biogödsel? Och om inte kommunerna samverkat med näringslivets specialkompetens, hade vi då sett den teknikutveckling vi har inom svensk avfallshantering? Dessa och andra frågor diskuterades på ett frukostseminarium i riksdagen den 10 november som Avfall Sverige var med och arrangerade.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår