Framgångsrik avfalls-
minimeringsmetod i region Skåne

Det är en utmaning att hitta metoder för att minska mängden avfall! Det var känt då projektet, Från produktvalsprocessen till avfall, startades inom Region Skåne för drygt ett år sedan. Nu har resultaten börjat komma. Kommunikation inom organisationen, medveten upphandling, incitament att göra rätt och en fungerande logistik av material och avfall. Det är framgångsfaktorer för att lyckas minska avfallet, enligt de resultat som hittills har kommit fram i projektet.

I projektet har konsultbolaget Tyréns och Region Skåne utvecklat en Lean-inspirerad avfallsminimeringsmetod som samlar personal från olika delar av verksamheten och tillsammans tar fram en bild av ett flöde av en produkt som används. Problem och förslag till förbättringar kartläggs och prioriteringar görs. På samma sätt kartläggs kommunikationen mellan olika aktörer, som t.ex. upphandling, verksamheten och logistikfunktioner. Alla bidrar med sin egen del och får kännedom om helheten. Tydliga flöden av material och information minskar risken för att man upphandlar produkter som inte fungerar och att saker slängs i onödan eller felsorteras.

Parallellt med denna metod pågår arbetet med att hitta incitament för att avfallsmängderna ska minska. Sorteringen och hanteringen av avfallet förbättras också eftersom det är viktigt att slutledet i kedjan ska vara så smidigt som möjligt – det ska vara lätt att göra rätt! Annars blir det en onödig uppförsbacke att försöka påverka till ett avfallsminimerande beteende.

Att minska avfallsmängderna är ett långsiktigt arbete som bygger på samarbete inom hela verksamheten. På köpet får man också en verksamhetsutveckling och en bättre kommunikation.

Projektet pågår fram till våren 2012 och målet är att ha arbetat fram metoder för att bryta den ökande avfallstrenden. Därefter tar själva införandet vid – detta kommer att drivas av Region Skåne.

Har du frågor är du välkommen att kontakta:
Åsa Lindskog, Tyréns AB tel 070-553 15 45, asa.lindskog@tyrens.se eller Stig Persson, Region Skåne, tel 040-675 33 92, stig.p.persson@skane.se

Fakta

Projektet genomförs på Skånes universitetssjukhus, SUS, och är ett samarbete mellan Tyréns AB och Region Skåne. Bakgrunden till projektet är att de totala avfallsmängderna på SUS, och i Region Skåne som helhet, ökar istället för att minska. Den nya avfallslagstiftningen utgår från en avfallshierarki. Viktigast är att förebygga avfall – det vill säga att se till att det blir så lite och så rent avfall som möjligt. Region Skåne är initiativtagare till projektet.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår