Matavfallsinsamlingen i
SÖRAB-regionen ökar

Det går trögt med sopsorteringen och återvinningen runtom i landet, visar en granskning som Sveriges Radio har gjort under januari. Färre än hälften av Sveriges kommuner har i dag insamling av matavfall från hushållen för att producera t ex biogas och biogödsel. Vid årsskiftet skulle riksdagens miljödelmål om 35 procents biologisk återvinning av allt matavfall ha uppnåtts. Istället hamnade siffran på drygt 20 procent.

I SÖRAB-regionen erbjuds alla verksamheter att få sitt utsorterade matavfall hämtat och fem av nio kommuner erbjuder idag insamling av matavfall från hushåll. Järfälla står i startblocken och drar som sjätte SÖRAB-kommun igång med matavfallsinsamling under våren.

Omlastningsstationen på Hagby har utökats med en linje för matavfall. Efter att regionens insamlade matavfall där lastats om för rationella transporter behandlas det i rötkammaren i Uppsala där det blir biogas och biogödsel.

De plockanalyser SÖRAB genomfört på hushållsavfallet visar att det finns mycket i soppåsarna som skulle göra större miljönytta på annat håll. Drygt hälften (52%) av innehållet i soppåsarna består av matavfall och skulle kunna gå att återvinna som biogödsel och biogas. Ytterligare en fjärdedel (24%) består av förpackningar och tidningar som skulle kunna materialåtervinnas.

I SÖRAB-kommunernas gemensamma avfallsplan finns mål om att öka återvinningen. År 2012 ska:

  • Minst 40 procent av hushållsavfallet materialåtervinnas, inklusive biologisk behandling av matavfall,
  • Högst 10 procent förpackningar och returpapper finnas i säck- och kärlavfallet,
  • Minst 50 procent av matavfallet från restauranger, storkök och butiker samlas in och behandlas biologiskt,
  • Minst 10 procent av hushållens matavfall sorteras ut för biologisk behandling, inklusive hemkompostering.

En av de stora utmaningarna vi har framför oss är att hitta kundvänliga insamlingssystem anpassade för storstadsbor.

Samtliga mål och senaste plockanalysen finns på vår Avfallsplanesajt
Mer om sortering hittar du på www.soren.nu

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår