Mer än fördubblad mängd insamlat matavfall i Sundbyberg

I Sundbyberg ökar mängden matavfall, inte i soppåsarna utan i de bruna kärlen, allteftersom fler hushåll ansluts till matavfallsinsamlingen. Under 2010 ökade mängderna med mer än det dubbla jämfört med året innan.

I januari i år är 5240 hushåll anslutna till systemet, varav drygt 80 procent bor i flerbostadshus. - Och fler ska med, säger Nina Isaksen, VA- och Avfallsansvarig i Sundbyberg. Kommunens mål är att vid slutet av nästa år ska alla invånare ha möjlighet att sortera ut sitt matavfall. - Vägen dit kantas dock av vissa problem, fortsätter Nina. Hur löser vi till exempel insamlingen i områden där sopbilar inte kan köra in och där hushållsavfallet hämtas via sopsug? Sopsugar kan byggas ut, men det innebär en stor investering för fastighetsägaren. Ett annat exempel på insamlingssystem, som kan fungera i sådana områden, är matavfallskvarnar kopplade till en tank som töms med slamsugbil. Kan det vara en billigare och kanske bättre lösning, funderar Nina? Kommunen söker, tillsammans med de övriga SÖRAB-kommunerna, vidare efter fler smarta insamlingssystem.

Sundbyberg började samla in matavfall från hushåll 2009. Då hämtades 143 ton från företrädesvis villor. Under förra året samlades 335 ton in från villor och flerbostadshus. Från verksamheter, såsom restauranger och caféer, hämtades 219 ton år 2009 respektive 446 ton år 2010. I januari i år hade 82 verksamheter anslutit sig till matavfallsinsamlingen som går under namnet Gröna linjen.

Sundbybergs insamling i siffror:
 

År Ton matavfall MWh biogasenergi Mil med biogasbil CO2-besparing (ton)
2009 362 362 54 300 109
2010 781 781 117 100 234


1 ton rötat matavfall ger 1 000 kwh biogasenergi vilket kan driva en biogasbil ca 150 mil.
2,5 km bilkörning med biogasbil innebär en koldioxidbesparing på ca 0,5 kg jmf med bensindriven bil.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår