Nyhetsbrev juni 2011

Norrorts framtida insamlingssystem har börjat gro

Vid en workshop 8 juni flödade kreativiteten friskt kring hur ett smörgåsbord av insamlingstjänster skulle kunna dukas upp i SÖRAB-regionen i framtiden. Det finns ett stort intresse för enklare sortering av förpackningar och annat återvinningsmaterial.
Läs mer »

Hushållens attityder till Återvinningsstationer undersökt i Vallentuna

Vallentuna kommun har nyligen genomfört en undersökning bland hushåll för att kartlägga hur kommuninvånarna ser på dagens insamlingssystem av förpackningar och tidningar/returpapper. Mycket ris, lite ros och en hel del kreativa förslag framfördes.
Läs mer »

Mobil återvinningscentral testas i regionen

I jakten på nya insamlingstjänster för att underlätta för kommuninvånarna att bli av med sitt avfall har SÖRAB, på uppdrag av ägarkommunerna, införskaffat en container och inrett den som en ÅVC i miniatyr.
Läs mer »

Utökat samarbete med fastighetsägare planeras

SÖRAB och ägarkommunerna önskar utöka samarbetet med fastighetsägare i regionen för att öka mängden källsorterat material och på så vis komma närmare avfallplanens mål om ökad materialåtervinning. Vid en enklare enkätundersökning som SÖRAB låtit göra bland de största kommunala bostadsbolagen visade det sig att mycket redan görs på avfallsfronten i fastigheterna och bolagen är välvilliga inför ett utökat samarbete kring dessa frågor.
Läs mer »

Insamlingen av matavfall på frammarsch i Stockholmsregionen!

Förutsättningarna för att kraftigt öka insamlingen av matavfall har förändrats helt och hållet de senaste åren och har aldrig varit så gynnsamma som nu. Det visar en färsk studie som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har genomfört.
Läs mer »

BOA+ utredningen ger fler pusselbitar inför beslut om hur och var matavfallet ska behandlas

Under 2008 och 2009 genomförde Käppalaförbundet tillsammans med SÖRAB projektet ”BOA – Biologisk behandling av Organiskt avfall med hjälp av Avfallskvarnar”. Projektet kan ses som en förstudie med syftet att hitta det mest lämpliga sättet att öka behandlingen av matavfall, främst från hushållen.
Läs mer »

Avfallsmängderna fortsätter att minska

Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som redovisats i Avfallstrenden 2011. SÖRAB-regionen är inget undantag. Dock ökade mängden brännbart hushållsavfall (soppåsen) något jämfört med förra året medan inkomna mängder på återvinningscentralerna minskade för andra året i rad.
Läs mer »

Ny vision tagen: Det finns inget avfall i framtiden

Det finns inget avfall. Det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar som presenterades på Avfall Sveriges årsmöte i maj.
Läs mer »

Att förebygga avfall är framtidens melodi – men hur gör man?

I en ny exempelsamling som är framtagen av IVL - och finansierad av Avfall Sverige och Naturvårdsverket - får kommunerna konkreta tips på hur de kan arbeta med att förebygga avfall i den egna kommunen. Olika framgångsrika befintliga projekt beskrivs både i och utanför Sverige.
Läs mer »

SÖRAB och Solna stad nominerades till pris för Farligt avfallhanteringen

Förra året vann SÖRAB-kommunen Järfälla SAKABs AllFA-pris. I år var Solna och SÖRAB bland de nominerade. Ett gott betyg till hanteringen av farligt avfall i regionen. Priset i år gick dock till Umeva, Umeå Vatten och Avfall AB, för ett kreativt och målmedvetet arbete mot ett högt ställt totalmål.
Läs mer »

Nytt samarbetsavtal med apoteken

När apoteksmonopolet avskaffades uppstod ett behov att ta fram ett nytt samarbetsavtal gällande kanyler från privatpersoner med samtliga apoteksaktörer i regionen. Den 1 juni började det att gälla.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår