Att förebygga avfall är framtidens
melodi – men hur gör man?

I en ny exempelsamling som är framtagen av IVL - och finansierad av Avfall Sverige och Naturvårdsverket - får kommunerna konkreta tips på hur de kan arbeta med att förebygga avfall i den egna kommunen. Olika framgångsrika befintliga projekt beskrivs både i och utanför Sverige.

Syftet med den här rapporten är att ge inspiration och idéer till framför allt kommuner som vill börja arbeta med förebyggande av avfall. Här presenteras ett antal goda exempel på förebyggande av avfall som författarna  tror är möjliga att initiera för bland annat de svenska kommunerna. De svenska kommunerna kan i sin roll som myndighet arbeta för förebyggande i näringsliv och hushåll.

Kommunerna kan också arbeta med förebyggande inom den egna förvaltningen, där man som stor aktör ansvarar för drift av många institutioner. Exemplen omfattar många olika slags aktiviteter och berör många olika slags avfall.

Urvalet av goda exempel baseras på flera överväganden:

  1. Vilka konkreta exempel på förebyggande finns i Sverige och utomlands?
  2. Har insatserna varit lätta att genomföra och har resultatet varit lyckat?
  3. Är det troligt att insatserna fungerar i en svensk kontext, om det gäller utländska exempel?
  4. Vilka avfallstyper är viktiga att ur miljösynpunkt förebygga?

Ladda ner rapporten ”Goda exempel på förebyggande av avfall för kommuner, Idébok för en mer hållbar produktion och konsumtion”

Se inslag från Gomorron Sverige (20110615) om hur du minskar ditt egna sopberg.

Mindre Matsvinn - ett projekt för bättre miljö, bättre ekonomi och mindre avfall

Mindrematsvinn.nu är ett nationellt projekt som drivs av Hushållningssällskapet och syftar till att minska matsvinnet i de offentliga köken, vilket är en del i förverkligandet av de nationella miljömålen.

Projektet, som genomförs under 2011-2013, är delvis finansierat av Jordbruksverket. Medfinansiering sker genom intäkter från de deltagande kommunerna.

Aktiviteterna inom Mindre Matsvinn riktar sig till kostchefer, kostansvariga, måltidspersonal, miljöstrateger och miljösamordnare eller motsvarande inom landets kommuner.

På www.mindrematsvinn.nu hittar alla som vill minska matsvinnet tips, goda råd och inspiration!

Vinn utan svinn i Solna - ett seminarium om matavfall

Ett fyrtiotal restauranger och butiker deltog i ett seminarium som Solna stad anordnade den 19 maj. Temat var matsvinn. Enligt avfallsplanen ska vi minska mängden avfall och 50 % av matavfallet i butiker och restauranger ska sorteras ut år 2020. En forskare från SLU informerade om olika strategier för att minska matsvinnet i livsmedelsverksamheter. En viktig faktor är noggrann planering av varubeställningar. Har man missat där så blir det ofta mat över. Detta är resursslöseri förutom att det är dåligt ur ekonomisk synvinkel för verksamheten.

Till seminariet togs fram en lista på organisationer som arbetar med hemlösa och fattiga. De tar gärna tar emot mat som fortfarande är tjänlig som människoföda, men som inte kan säljas. Listan kommer att delas ut av livsmedelsinspektörerna i Solna vid t ex nyetablering. Det matavfall som ändå blir kvar sorteras ut och hämtas av den speciella sopbilen Gröna linjen.

Läs mer om Gröna linjen på http://www.sorab.se/index.asp?id=2&id2=12&page=grona_linjen

Seminariet filmades och delar av det kommer troligen finnas tillgängligt på www.solna.se efter sommaren.

Europa minskar avfallet – Häng med!

Vecka 47 är det dags för ”Europa Minskar Avfallet” igen. Det är hög tid att redan nu börja fundera på aktiviteter man kan genomföra under denna vecka för att minska avfallsmängderna. För mer information se www.minskaavfallet.se.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår