Avfallsmängderna
fortsätter att minska


Mängden hushållsavfall minskar för andra året i rad, visar Avfall Sveriges prognoser som redovisats i Avfallstrenden 2011. SÖRAB-regionen är inget undantag. Dock ökade mängden brännbart hushållsavfall (soppåsen) något jämfört med förra året medan inkomna mängder på återvinningscentralerna minskade för andra året i rad.


Den totala behandlade mängden hushållsavfall uppgick förra året till 4 363 830 ton i Sverige. Det är en minskning med 2,7 procent jämfört med 2009. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk nu upphov till 463 kg hushållsavfall, att jämföra med 480 kg per person 2009. Det är också intressant att jämföra med de två tidigare åren – 2007 och 2008 – då varje svensk gav upphov till över 500 kg hushållsavfall.

– Det är för tidigt att dra några långsiktiga slutsatser av de senaste två årens nedgång i avfallsmängd. Men det är glädjande att kunna konstatera att trenden har vänt, även om det bara skulle vara tillfälligt, säger Avfall Sveriges VD Weine Wiqvist i en kommentar till Avfallstrenden 2011.

– Det är inte längre självklart att avfallsmängderna ska öka år från år, fortsätter Wiqvist.

Den årliga soppåsen kan dock skilja på 300 kilo beroende på var i Sverige man bor visar en sammanställning som Aktuellt gjort. Det är första gången som en jämförelse görs mellan landets kommuner som visar hur mycket hushållssopor invånarna producerar.
Läs mer här:
http://svt.se/2.22620/1.2453425/sa_mycket_sopor_slanger_vi_varje_ar

Statistik SÖRAB-regionen

Brännbart Hushållsavfall 2010: 97 870 ton
Brännbart Hushållsavfall 2009: 96 198 ton

ÅVC 2010: 67 865 ton
ÅVC 2009: 71 202 ton

FTI 2010: 31 487 ton 
FTI 2009: 34 877 ton

Avfallstrenden 2011 är just en trend. Prognosen bygger på uppskattade mängder förpackningar och tidningar. FTI och Naturvårdsverket håller just nu på med att justera beräkningsgrunderna så att det blir tydligare hur stor mängd förpackningar och tidningar som kommer från hushållen. Det innebär att återvinningsstatistiken för hela landet rapporteras först under hösten.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår