Ny vision tagen:
Det finns inget avfall i framtiden

Det finns inget avfall. Det är den långsiktiga visionen för Avfall Sveriges kommunmedlemmar som presenterades på Avfall Sveriges årsmöte i maj.

Framtiden var temat för Avfall Sveriges välbesökta årsmöte. Visionen är resultatet av ett arbete, som inleddes vid årsmötet 2010 där årsmötesdeltagarna genomförde en omvärldsspaning. Avfall Sveriges medlemmar har också formulerat två långsiktiga mål för 2020:

  • sambandet mellan avfallsmängder och tillväxt har brutits
  • det ska ha skett en stark och tydlig rörelse uppåt i avfallshierarkin.

Det är kommunerna som är motorn i omställningen och garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering.

BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV ARBETSPROCESSEN

Avfall Sverige är en medlemsorganisation med syfte att tillvarata sina medlemmars intressen. Medlemmarna utgörs av kommuner och kommunala bolag inom avfallssektorn. Ett antal privata företag inom avfall och återvinning är associerade medlemmar.

Vid Avfall Sveriges årsmöte i Piteå i juni 2010 inleddes en framtidsstudie i två steg. Det första steget handlade om att ta fram framtidsscenarier över avfallsbranschens utveckling och vad som påverkar den till år 2020 med fokus på kommunernas roll i framtidens avfallshantering. Arbetet inleddes med en diskussion, en så kallad omvärldsspaning, där alla 400 deltagarna vid årsmötet deltog. Resultatet analyserades sedan av en analysgrupp bestående av personer från Avfall Sveriges kansli och medlemmarna.

Fyra framtidsscenarier formulerades, de finns beskrivna i en separat rapport. Scenarierna presenterades och diskuterades med cirka 300 medlemmar vid Avfall Sveriges höstmöte i Upplands Väsby i november 2010. Vid höstmötet inleddes också steg två i framtidsstudien – en process som syftade till att ta fram en vision, långsiktiga mål och en målbild 2020, för Avfall Sverige och den kommunala avfallsbranschen. Arbetet tog avstamp i omvärldsspaningen och under höstmötet gjordes en enkel ”visionsresa” till en tänkt önskad framtid år 2020. Resultatet av övningen sammanställdes och analyserades av samma analysgrupp som i steg 1.

Efter höstmötet genomförde även Avfall Sveriges styrelse en visionsövning. Samtliga möten och moment leddes av konsulter från Kairos Future AB. Analysgruppen arbetade sedan, med utgångspunkt från diskussionerna vid höstmötet och i styrelsen, fram ett förslag till vision för Avfall Sverige. Förslaget presenterades för styrelsen i mars 2011 och styrelsen antog förslaget.

Ladda ner Visionen ”Det finns inget avfall”
Ladda ner rapporten ”Med blicken mot 2020”

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår