Hushållens attityder till
Återvinningsstationer
undersökt i Vallentuna

Vallentuna kommun har nyligen genomfört en undersökning bland hushåll för att kartlägga hur kommuninvånarna ser på dagens insamlingssystem av förpackningar och tidningar/returpapper. Mycket ris, lite ros och en hel del kreativa förslag framfördes.

I genomsnitt besöker varje hushåll en återvinningsstation ca 2,5 gånger per månad. Förutom att lämna olika förpackningar och returpapper uppger även hälften av besökarna att de lämnar uttjänta kläder på återvinningsstationerna.

De allra flesta besökare till återvinningsstationerna säger att välstädade stationer har högsta prioritet samt att de är halkbekämpade och snöröjda vintertid. Dessvärre svarar 85 procent att det ofta eller ibland förekommer att den återvinningsstation man besöker är nedskräpad. 79 procent svarar också att det ofta eller ibland förekommer att behållarna är överfulla. Det visar sig vara låg kännedom om vart man vänder sig för att påpeka detta. Endast två procent uppger att de skulle kontakta Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som är de som ansvarar för tömning och skötsel av återvinningsstationerna.

Cirka vart tredje hushåll är missnöjt med placeringen av den närmaste återvinningsstationen. Hushållen, som är missnöjda, ger en hel del förslag på nya placeringar; önskemål om vart man skulle vilja ha sin närmaste återvinningsstation. Intresset för fastighetsnära insamling visar sig vara stort. Hälften av de som bor i villa och hälften av de som bor i flerbostadshus utan fastighetsnära insamling idag tror att de skulle sortera och lämna fler förpackningar än idag, om det fanns möjlighet att göra det i anslutning till fastigheten.

Miljöengagemanget ligger på en hög nivå bland hushållen visar rapporten. 3 av 4 anger att de rent allmänt är ganska eller t o m mycket engagerade i miljöfrågor. Det visar sig inte minst i enkätens sista fråga där respondenterna fått lämna öppna svar, synpunkter och kommentarer angående de befintliga återvinningsstationerna. Sopor engagerar!

Mer information kring undersökningen lämnas av Beri Fajic, renhållningshandläggare Vallentuna kommun
E-post: beri.fajic@vallentuna.se, Telefon 08-587 851 36.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår