Insamlingen av matavfall på
frammarsch i Stockholmsregionen!

Förutsättningarna för att kraftigt öka insamlingen av matavfall har förändrats helt och hållet de senaste åren och har aldrig varit så gynnsamma som nu. Det visar en färsk studie som Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) har genomfört.

Den faktarapport som nu publiceras, ”Ökad matavfallsinsamling för ökad biogasproduktion i Stockholms län”, innehåller en dagsaktuell beskrivning av mängder, kapacitet, teknik, miljöeffekter, marknad, aktörer och erfarenheter av matavfallsinsamling. Rapporten är sammanställd på uppdrag av KSL/STAR (Stockholmsregionens Avfallsråd).

Anders Ekegren, ordförande i KSLs Miljö- och samhällsutvecklingsberedning och suppleant från Solna i SÖRABs styrelse, säger att det finns många företag som är intresserade av att sätta igång biogasproduktionen, utöver de som redan är igång. Men för att våga satsa måste de veta att råvaran finns. Eftersom kommunerna enligt lagstiftningen har monopol på hushållsavfall ligger alltså initiativet hos politikerna.

Rapporten visar att det finns ledig kapacitet för både förbehandling och rötning i länet och dess närhet. Flera aktörer planerar nya och/eller utbyggda behandlingsanläggningar. Möjligheterna att få avsättning för restprodukten, den näringsrika biogödseln, bedöms vara goda. Och invånarna efterfrågar insamling.

En färsk rundfrågning till kommunerna om hur långt man idag kommit med insamling av matavfall, visar att majoriteten av länets kommuner redan är igång eller ligger i startgroparna för att påbörja insamling av matavfall. Kommuner som har kommit långt med att samla in matavfall är Sollentuna, Sundbyberg, Järfälla, Södertälje och Sigtuna. KSL kommer nu  att analysera resultatet från utredningen och diskutera möjliga vägval och strategier för det fortsatta arbetet.

Rapporten finns att hämta här

Närmare upplysningar lämnas av Anders Ekegren, ordförande i KSLs Miljö- och samhällsutvecklingsberedning och suppleant från Solna i SÖRABs styrelse, tel 070-605 24 18, e-post anders.ekegren@solna.se eller Said Ashrafi, Kommunförbundet Stockholms Län, tel 08-615 94 12, e-post said.ashrafi@ksl.se.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår