Norrorts framtida insamlings-
system har börjat gro

Vid en workshop 8 juni flödade kreativiteten friskt kring hur ett smörgåsbord av insamlingstjänster skulle kunna dukas upp i SÖRAB-regionen i framtiden. Det finns ett stort intresse för enklare sortering av förpackningar och annat återvinningsmaterial.

Avfallsplanen har som mål att mer av avfallet ska sorteras ut för återvinning. Material ska kunna användas igen och matavfall ska kunna återföras till produktiv mark.  I de enkäter som vi gjort bland allmänheten inom avfallsplanearbetet är det tydligt att sorteringsviljan är stor, men att man vill ha närmare och bekvämare system. Det är nu som vi bäddar för det framtida avfallsinsamlingssystemet.

I samband med planeringen av Barkarbystaden i Järfälla har frågan om hur man ska sortera avfallet också utretts. Det ser ut att bli sopsug i området och separering av avfallet genom viss källsortering och att man suger olika fraktioner till olika containrar via systemet. Önskemål har då framförts om att kunna hantera en fraktion med blandade förpackningar med en efterföljande maskinell sortering av denna fraktion. Tidningar och vanligt avfall till förbränning avses kunna hanteras som andra separata fraktioner i sopsugen medan lägenheterna i en första etapp ska utrustas med avfallskvarnar anslutna till avloppsnätet för hantering av matavfallet.

Anläggningar för maskinell sortering av blandade förpackningar finns i såväl Tyskland som England. SÖRABs ledning har besökt en sådan anläggning i London. -Anläggningarna är väldigt stora och kostsamma och kräver sannolikt att stora mängder hanteras via dem. I flera områden i London införs nu insamling av sådan ”torr” fraktion av återvinningsmaterial från såväl hushåll som kontor, berättar Ingrid Olsson, miljö- och utvecklingschef på SÖRAB.

I Sverige planeras just nu för insamling av blandat förpackningsmaterial i ett område i Halmstad. Eventuellt kommer man att testa en mindre svenskutvecklad sorteringsanläggning alternativt, eller i kombination med, att materialet kan sorteras i någon anläggning utomlands. Önskemålen från invånarna att få bekvämare system riktas oftast till kommunerna, som idag därför har stort intresse att hitta lösningar som kan användas i såväl nytillkommande som befintlig . Samma diskussioner om avfallets hantering som pågår i Järfälla sker också i Stockholm inför byggnationen av den nya miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden.

SÖRAB har för ägarkommunernas räkning ett stort intresse av att hitta lösningar på hur avfallet kan sorteras så att återvinningsmålen kan nås, att systemen är så bekväma så att de används, att tillräckligt god återvinningskvalitet uppnås, att det hela kan ske med rimliga kostnader och i samarbete med återvinningsindustrin och producenterna.

Soptunnor i London

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår