SÖRAB och Solna stad
nominerades till pris för
Farligt avfallhanteringen

Förra året vann SÖRAB-kommunen Järfälla SAKABs AllFA-pris. I år var Solna och SÖRAB bland de nominerade. Ett gott betyg till hanteringen av farligt avfall i regionen. Priset i år gick dock till Umeva, Umeå Vatten och Avfall AB, för ett kreativt och målmedvetet arbete mot ett högt ställt totalmål.

AllFa-priset delas varje år ut till den kommun eller bolag som arbetat bäst, mest aktivt och oförtrutet för att få sina invånare att sortera bort farligt avfall från hushållssoporna. Priset delas ut för att sporra och entusiasmera kommunerna i ett av de viktigaste miljöarbeten som finns – och för att Sverige på sikt ska nå det nationella miljökvalitetsmålet, ”Giftfri miljö”. Umeva vinner, förutom äran, 100 000 kronor och en plockanalys.

Juryns motivering:

Med Avfallsplanen 2020 för ögonen arbetar ni kreativt och målmedvetet för att nå ett högt ställt totalmål – år 2020 ska 100 procent av det farliga avfallet vara helt utsorterat från allt annat avfall. Genom att underlätta för invånarna att lämna farligt avfall så enkelt och bekvämt som möjligt, förbättras hela tiden utsorteringsgraden. Analyser och återkoppling av resultat, tydliga delmål, tät information till de boende om vad som räknas till farligt avfall samt goda och nära samarbeten med fastighetsägare och andra parter är andra framgångsfaktorer. Umeva, Umeå Vatten och Avfall AB, är därmed en mycket värdig vinnare till 2011 års SAKAB AllFa-pris.

Läs mer: http://www.sakaballfapriset.se/vinnare.php

Solnas Miljöbil står på Solnaplan, Solna C, varje helgfri torsdag mellan kl. 17-18.30. Här kan allmänheten lämna farligt avfall och elektriska apparater och elektronik.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår