Utökat samarbete med
fastighetsägare planeras

SÖRAB och ägarkommunerna önskar utöka samarbetet med fastighetsägare i regionen för att öka mängden källsorterat material och på så vis komma närmare avfallplanens mål om ökad materialåtervinning. Vid en enklare enkätundersökning som SÖRAB låtit göra bland de största kommunala bostadsbolagen visade det sig att mycket redan görs på avfallsfronten i fastigheterna och bolagen är välvilliga inför ett utökat samarbete kring dessa frågor.

Enkätrapporten visar att fastighetsägarna arbetar aktivt med att utveckla och förbättra källsorteringen. SÖRAB och kommunen anses som bra samarbetspartners, tillgängliga och med bra återkopplingar.

Samtliga tillfrågade fastighetsbolag upplever att folks attityder till källsortering har blivit mer positiva under de senaste fem-sex åren. Man märker dock att det kan skilja sig väldigt mycket åt mellan olika områden. Det kan vara ett språkproblem säger man. Fastighetsägarna är positiva till stöd från SÖRAB och kommunerna i dialogen med boende om källsortering. ”Sopinfo” till nyinflyttade kom till exempel upp som förslag.

Som hinder/utmaningar nämns:

  • Platsbrist – det saknas utrymme för fler kärl
  • Infrastrukturen i vissa områden
  • De boendes attityder (man ser tydliga förflyttningar mot positivt men det är ett ständigt pågående arbete)

Man tror mycket på att det går att förändra attityder med information – men det tar tid. SÖRAB planerar en workshop med fastighetsägare i regionen under hösten 2011 för att komma fram till ett givande samarbete.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår