Nyhetsbrev oktober 2011

SÖRAB sänker avgiften för kommunerna med 12 procent

SÖRABs styrelse har beslutat att reducera avgiften gentemot kommunerna för hushållsavfall till förbränning samt rent matavfall till rötning med 12% för 2012.
Läs mer »

Bra betyg för SÖRABs återvinningscentraler – ny besöksenkät gjord

Nio av tio besökare har något positivt att säga om SÖRABs anläggningar enligt de besöksintervjuer som nyligen genomförts på våra återvinningscentraler. Cirka var sjätte besökare säger spontant att det är bra och hjälpsam personal, vilket är en högre andel än i tidigare mätningar.
Läs mer »

Matavfallsinsamlingen fortsätter att öka – övrigt avfall minskar

Matavfallsinsamlingen ökar stadigt i samtliga SÖRAB-kommuner samtidigt som vi ser en dalande trend på hushållsavfallet och inkomna mängder på återvinningscentralerna. Helt i linje med avfallsplanens målsättningar.
Läs mer »

Biogasabonnenterna fördubblades i Lidingö

De bruna kärlen börjar synas alltmer i villaområdena på Lidingö. Deras innehåll hämtas av en specialbyggd biogasbil som naturligtvis drivs med biogas.
Läs mer »

Vanligt med frågor om matavfallshämtning och avfallskvarnar i Täby

Företag kan göra det, mina goda vänner i grannkommunen kan göra det, så varför sorterar inte vi ut matavfall i Täby? Den frågan ställs ofta till Täby kommuns kundtjänst.
Läs mer »

Kritik mot matavfallskvarnar

Matavfallskvarnar som mal ner matrester så att de åker i avloppet, har blivit allt mer vanliga i de svenska köken. Men Naturvårdsverket vill inte att fler hushåll ska hoppa på trenden.
Läs mer »

Mobil insamling av farligt avfall nu även i Sollentuna

Det farliga avfall som uppkommer i ett hushåll kräver särskild insamling för ett säkert omhändertagande. Under våren 2011 startade Sollentuna Energi projektet med Miljöbilen. Miljöbilen åker ut till olika bostadsområden och hämtar Sollentunabornas farliga avfall och småelektronik. Under hösten fortsätter insamlingen.
Läs mer »

Minska avfallet med hela Europa i november – här får du idéerna

Hela världen står inför den stora utmaningen att hantera de ständigt ökande avfallsmängderna. Stora åtgärder krävs för att minska mängden avfall och minska halterna av skadliga ämnen i avfallet. Därför startades det treåriga projektet "Europa minskar avfallet" av EU-kommissionen och projektet stöds av programmet LIFE+. Projektet hade premiär 2009 och kommer i år att äga rum 19-27 november.
Läs mer »

Regeringen gör översyn av avfallsområdet

Regeringen har beslutat tillsätta en särskild utredare för att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen gäller främst utformningen och ansvaret för insamlingen och behandling av hushållens avfall. För SÖRAB-kommunerna, som är mitt uppe i att försöka ta fram det optimala avfallssystemet i regionen, kommer översynen väl till pass.
Läs mer »

Nya avfallsregler har trätt ikraft

Den 10 juli infördes ändringar i miljöbalken och den 9 augusti trädde den helt nya avfallsförordningen i kraft, som ett led i implementeringen av ramdirektivet om avfall i svensk lagstiftning.
Läs mer »

Sorteringshjälp vid byggen på flera språk

Nu finns en broschyr om bygg- och rivningsavfall att ladda ner på www.sorab.se. Där finns information om hantering och hur du blir av med avfallet på ett riktigt sätt. Den passar mindre verksamheter samt hushåll och finns på svenska, engelska, ryska och polska.
Läs mer »

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår