Biogasabonnenterna
fördubblades på Lidingö

De bruna kärlen börjar synas alltmer i villaområdena på Lidingö. Deras innehåll hämtas av en specialbyggd biogasbil som naturligtvis drivs med biogas.

Lidingö stads kampanj mellan 9 och 30 september, för att öka antalet abonnenter som vill låta sina matrester bli biogas, blev lyckad. Men, den nådde inte upp till det högt satta målet. Mer än dubbelt så många hushåll har i alla fall bestämt sig för att även sortera sina matrester.

- Vi ser mycket positivt på det gensvar som vi har fått av vår drygt tre veckor långa kampanj, säger kampanjledare Charlotte Hörndahl på stadens tekniska kontor.

När kampanjen startade var antalet biogas-abonnenter cirka 110 stycken, inklusive några flerbostadshus. Den 4 oktober, var antalet uppe i 271, varav 14 är flerbostadshus. Målet var satt till 500 abonnenter den sista september.

Kampanjledaren Charlotte Hörndahl säger:
– Det är roligt att det finns så många miljömedvetna och engagerade lidingöbor. Vi vill tacka alla som tecknat abonnemang för utsortering av matavfall. Under hösten fortsätter vi att informera och ha olika aktiviteter runt om på ön. Vi tror att fler kommer att teckna sig när de inser att de gör en stor insats för miljön samtidigt som de kan sänka sina kostnader. 

Klicka här för att se vilka olika aktiviteter som genomfördes under kampanjen.

Lidingö ska bli mer attraktivt genom miljöprogram

Kommunstyrelsen i Lidingö klubbade nyligen igenom styrdokumentet för kommunens första miljöprogram. I stort sett alla delar av Lidingö kommuns arbete ska genomsyras av miljöarbetet. Det rör sig om allt från nya cykelbanor, avfallshantering, energieffektiva nybyggen och bättre kollektivtrafik. Lidingöborna ska samtidigt bli mer miljömedvetna. Informationskampanjer som genomförs tillsammans med skolorna kommer att spela en viktig roll för att höja miljömedvetenheten.


Källa: http://lidingosidan.se/3666/biogasabonnenterna-foerdubblades

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår