Bra betyg för SÖRABs
återvinningscentraler –
ny besöksenkät gjord

Nio av tio besökare har något positivt att säga om SÖRABs anläggningar enligt de besöksintervjuer som nyligen genomförts på våra återvinningscentraler. Cirka var sjätte besökare säger spontant att det är bra och hjälpsam personal, vilket är en högre andel än i tidigare mätningar.

SÖRAB genomför med jämna mellanrum besöksintervjuer på återvinningscentralerna för att kartlägga hur besökarna upplever återvinningscentralerna idag samt att utläsa förändringar över tiden.

De flesta av besökarna (9 av 10) har även i årets mätning något positivt att säga om den återvinningscentral man besöker. Hagbys öppettider är till stor belåtenhet och spontant tycker många att det finns hjälpsam och bra personal på alla anläggningar.

Drygt hälften av besökarna har något negativt att säga om den anläggningen de besöker och trängsel är största orsaken till missnöje. Även öppettiderna på Smedby och Stockby är besökarna särskilt negativa till. - Önskemål om bättre öppettider har även framkommit tidigare, säger Sten Johansson, produktionschef på SÖRAB. - Vi har lyssnat på dem, och kan glädjande nog meddela att Smedbys öppettider kommer att utökas under 2012. SÖRAB har dessutom nyligen fått bygglov för att bygga en ny rymligare återvinningscentral på Lidingö, fortsätter Sten Johansson. Bygget beräknas starta under våren 2012. Den nya anläggningen kommer förmodligen få förändrade öppettider för att möta behovet på Lidingö.

Drygt nio av tio besökare tycker det är mycket eller ganska lätt att sortera rätt på anläggningarna. Många saknar dock återbruksmöjligheter, vilket är något vi i dagsläget erbjuder på Smedby, Görväln och Löt i samarbete med Myrorna.

Den typiske besökaren på återvinningscentralen är en man i villa/radhus på 50,8 år.

Hela rapporten finns här >>
Återbrukscontainern på Smedby ÅVC

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår